Tarih ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1

Tarih ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1

İçindekiler

 

Tarih ile ilgili

Voltaire
Tarih, her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır.


Stefan Zweig
Tarih, ölümsüzlüğü genellikle yalın, ortalama bir insana dağıtırken en cesur ve bilge olanları, isimsiz karanlığa savurur.


Peyami Safa
Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdahalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir halde, önce bağımsızlığını sonra da bütün milli şahsiyetini ve varlığını kaybeder.


Atatürk
Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Tarih ile ilgili


Kâzım Paşa
Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski adet ve ananesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdadının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lazımdır.

Tarih ile ilgili


F. Calloge
Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır.


Şinasi
Tarih okumak; insanları bilge, şiiri esprili, felsefeyi derin düşünceli, ahlakı ciddi yapar. Mantık ve belagatta tartışma niteliği sağlar.


Cicero
Tarihçiler için ilk yasa, hakikat olmayanı ağza almamaktır, ikincisi doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir, bunlardan başka yazdığı bir şeyde taraf gütmemek ve kin beslememektir.


Karl Marx
Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur.


B. Lewis
Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binaenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih bir milletin hafızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hafızasını kaybetmiş insana benzer.

Tarih ile ilgili


Cevdet Paşa
Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi kaçınılmaz sonuçtur.


Cemil Meriç
Tarih, galiplerin yazdığı bir kitap. Zafer, arkasından bıçaklanan masum düşmanların cesetleri üzerine atılan yapma çiçeklerden bir çelenk.


Albert Camus
Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri, umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir.


Voltaire
Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.


Çin Atasözü
Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur.


Bernard Shaw
Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz.


Peyami Safa
Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.


Bertolt Brecht
Yenilenlerin tarihini yenenler yazmıştır.

Tarih ile ilgili


Cenap Şahabettin
İnsan tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler.


Cicero

Tarih ile ilgili

Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.


Atatürk
Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır.


Norman Cousins
Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir.


Yuval Noah Harari
Tarih çok asi insanın “yaptığı”, geri kalanların da tarla sürdüğü veya su kovaları taşıdığı bir şeydir.


La Bruyere
Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.


Dexter Perkins
Tarih, sinirli hayatlarımızda görüşebileceğimizden daha ilginç insanlarla bir çeşit tanışma gibidir, bu fırsatı kaçırmayalım.


Oscar Wilde
Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir.


J. J. Rousseau
Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur.


George Santayana
Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar.


Victor Hugo
Tarih ile efsanenin amacı birdir: Geçici insanda ebedi insanı anlatmak.


John Sheran
Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişe başımıza gelenlerdir.


Çin Atasözü
Ecdadını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tarih

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments