alkışcool
Atasözleri

Ağaç ile ilgili Atasözleri – Açıklaması ve Anlamı

Ağaç ağaç içinde büyür.
Genç bir bireyin yetişip olgunlaşması için bazı koşullar gerekir. Bunun için, o gencin çevresinde yetişmiş, olgunlaşmış kişiler olmalı ve onu eğitmeleri sağlanmalıdır.


Ağaç yaprağıyla gürler.
Bir ağacı güzel gösteren, verimli kılan, canlı tutan yaprakları, çiçekleri ve meyveleridir. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar. İnsanlar da böyledir. İnsan ailesi, çocukları, yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız, çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi kalır ortada; cansız, kurumuş gibi, güçsüz ve verimsizdir.


Ağaç yaşken eğilir.
Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. Bu yaşlarda işlenmeye, her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler. Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez, çünkü öğrendiğini kısa sürede unutur. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler. Eğilmezler, buna zorlanırlarsa kırılırlar. Bu sebeple onlara yeni bir davranış kazandırmak imkansız gibidir.


Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.
Davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.


Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.
Yeteneksiz, beceriksiz kimseler, büyük işlerin üstesinden gelemezler, böyle kişiler önemli işlerde görevlendirilmemelidir. İnsanlar, yeteneklerini aşan işleri yapmaları için zorlanmamalıdır.


Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.
Faydalı eser veren, erdem ve bilgi ile donanmış olan insan, kimseye yüksekten bakmaz, kibirli ve gururlu olmaz, alçak gönüllü olur ve herkese eşit ve adaletli davranmaya çalışır.


Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.
1. İnsan yeryüzünden ne kadar yükselirse yükselsin, bir yerde durur. Erişilmesi doğa yasalarına aykırı olan yüksekliğe çıkamaz.
2. Bir insan maddi olarak veya bulunduğu makam bakımından ne derece güçlü olursa olsun yapabilecekleri, gerçekleştirebilecekleri bir noktaya kadardır. (Herkes haddini bilerek davranışlarını kontrol etmelidir.)


Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.
İnsanoğlu her ne kadar soylu, asil ve zengin bir aileden geliyor olsa da, her varlığın ve zenginliğin mutlaka bir sonu vardır. Ağaç büyüdükçe yaprakları da yükselir büyür. Ancak bir gün yapraklar da yere düşüp sararıp solacaktır. İnsanoğlu da böyledir. Gün gelir soyluluk ve zenginlik de biter.


Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.
Rüzgar, ağaç dallarının uç kısımlarına daha çok etki eder, zarar verir, çünkü bu dallar hassas ve dayanıksızdır. Bunun gibi dürüst, anlayışlı, iyi insanlar da çevrelerine karşı daha hassas ve duyarlı olurlar. Böyle kişilere gereksiz veya haksız yere söylenen en ufak söz, kırıcı ve üzücü olabilir.


Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
Güç ve sıkıntılı duruma düşen kimseye akrabaları, yakınları destek olur. Genellikle yakınlarında bir sevdikleri, güvendikleri bulunur. Bu yüzden yıkılmazlar, bilmediği kimselere muhtaç olmazlar.


Ağacın iyisi özünden, Yiğidin iyisi sözünden olur. (Karacoğlan)
Ağaçların kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm ağacın özüdür, özü incelenerek o ağacın kalite ve dayanıklı olup olmadığı anlaşılır.
Bir insanın da güvenilir olup olmadığı, sözüne sadık olup olmadığına bakılarak anlaşılır. İnsanlar da verdikleri sözleri yerine getirdikçe saygınlık kazanır.


Ağaca balta vurmuşlar “sapı bedenimden” demiş.
Bir kimseye en büyük kötülük, yapılan iyiliğin değerini bilmeyen yakınlarından ve kendi yetiştirdiği insanlardan gelir. Uzakta olan diğer insanlardan pek kötülük, nankörlük gelmez. (Dostlarımıza ve bizi yetiştirenlere karşı nankörlük etmemeliyiz.)


Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çocuklar, çoğunlukla büyüklerini örnek alırlar. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. Bu sebeple, anne-babanın çocuklar, büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi, eğitim açısından oldukça önemlidir.


Ağacı kurt, insanı dert yer.
Ağaç kurdu, içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden, içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur. Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. İnsanı içten içe yıpratır, perişan eder, dayanıksız kılar, yer bitirir.


Ağacın kurdu içinde olur.
1. Bir topluluğu, onun içinde gizli gizli çalışan ögeler çürütür; yıkar.
2. Size zarar veren şeyleri, uzakta değil yakınızda aramalısınız.


Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür.
İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler, yardımcı olurlar. Fakat her destek ve yardım sürekli olmaz. O hâlde insan, yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil, öncelikle kendi gücüne, bilgi ve becerisine dayanmalı ve güvenmelidir.


Ağaçlı köyü su basmaz.
Toprağı erozyona karşı koruyan en önemli faktör ağaçlardır. Bir topluluk içinde sözüne itibar edilen, anlayışlı, sevilen, arabulucu kişiler olursa o toplumda sorunlar sık yaşanmaz.


Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.
Ağaçsız bir memleket duvaksız bir geline benzetilmektedir. Nasıl ki duvak, bir gelinin olmazsa olmazlarından, geline güzellik veren bir parçaysa, ağaçlarda ülkeyi güzelleştiren olmazsa olmaz unsurlardandır. Ağacı olmayan bir ülke çırılçıplak kalır ve güzelliklerden yoksun olur. Duvaksız bir gelinde güzelliğini kaybetmiş olur. Bu yüzden ağaçlarımızı korumalı, ülkemizi güzelliklerden yoksun bırakmamalıyız.

Read All Comment