GERÇEKLER KİTABI YARADILIŞ VE TÜREYİŞ

 1. Başlangıçta insan yoktu. İnsan yokken, Tanrılar da yoktu. Neye göre tanrıdır
  bir tanrı? İnsan yoksa ve kul yoksa ve onu tanrı olarak bilen bir varlık yoksa
  tanrı olamaz hiç bir varlık. Bu yüzden, Tanrılar yaratmışlarken insanı, insanda
  yaratmıştır kendi tanrılarını.
 2. Dünya boştu, hayat yoktu. Ne bir ses ne de nefes vardı. Kuru ve sert
  bir kayaydı her yer ve tam olarak dümdüzdü yer küre.
  Ne bir dağ vardı, ne de çukur. Gündüz hiç bir gölge yoktu ve sıcaktan ateş
  kesilirdi kaya. Gece soğuktan büzülür ve çatırdardı yeryüzü.
 3. Sadece bir taş küreydi dünya ve kimse yaşayamazdı onda. Binyıllarca
  sakladı, içindeki ateş çekirdeğini dünya. Yol aldı koyu karanlıkta hiç bir
  yolcusu olmadan.
 4. Sonra yer küreyi farketti tanrılar, ki o zamanlarda, tanrı olmayanlar. Çok
  uzaktan geldiler ama hem de çok yakından. Başka bir alemden indi tanrılar.
  Hayat nefesi verdiler Dünya’ya kendi ruhlarından. Sonra bıraktılar yer yüzünü,
  hayat nefesi ile olgulaşmaya.
 5. Tanrıların ruhlarının enerjisi ile çatırdadı kaya. Uyandı içindeki ateş ve
  büyüdü. Sonra çatlamasıyla taşın, ateş taştı yeryüzüne. Değiştirdi ateş taşı,
  oydular kendilerine yol ateş nehirleri. Patladı her yan ve bir zamanlar kendisi
  de saf ateş olan ve sonradan donarak taş olan ve ateşi ancak kendi içinde
  saklayan yeryüzü püskürttü ateşini uzaya.
 6. Bir dişi gibiydi Kaya ve Anne gibiydi. Ateş, onun doğurduğu çocuğu oldu.
  Dışarı fışkıran ateş birleşti ve çiftleşti tekrar anasıyla. Her birleşmesi ile onların
  yeniden çatlayıp ufalandı kaya ve gaz püskürdü, ateşle kayanın birleşmesinden
  olan patlamalar. Kayanın dönüşmesiydi bu, gaza ve havaya.
 7. Ve sizin düşüncenize göre bunlar kaya ve ateşken, aslında ruhu vardı
  tanrıların herbirinin içinde bilinçsizce. Püsküren gaz kapladı ateşi ve kayayı.İlk
  şimşekler oluştu çok yüzyıllar sonra. Sonra asit yağdı gazdan, kayaya.
  Doldurdu asit ateşin oyduğu çukurları ve çevreledi ateşin kabarttığı dağları.
 8. Şimşekler hiç kesilmedi bin yıl boyunca. Asit birleştikçe ateşle ve kayayla
  patladı ve genleşti yeniden dönüştü gaza. Bu böyle sanki sonsuzmuş gibi sürdü.
  Ama süzüldü asit her dönüşünde gaza ve değişti bulutlar zamanla. En sonunda
  Su geldi dünyaya. Bitti bulutların yakıcılığı ve su yağmuru yerini aldı asitin.
  Gaz’dan ki, o öldürücüydü en başta, hava oluştu zamanla.
 9. Su’da da vardı tanrıların ruhu, ve yeni oluşan hava’da. Ateş ve kaya gibi.
  10.Ateş, toprak, hava ve su birleşip, dengelendiği zaman tamamlandı
  dünyanın doğuşu. Dört ruhun üzerinde Evren’in Ruhu ve Dünya’nın Ruhu vardı ve
  odur, hepsini toplayan ve dengeleyen.
 10. Zamanı gelince tanrılar tekrar döndüler yeryüzüne ve kayanın
  ufalanmasıyla oluşan toprağın üzerine. Doğmuştu dünya ve yaşıyordu ama
  tanrılardan başka, nefes alması gereken hiç bir varlığın soluyamayacağı gibiydi
  hava. Gelseydi o zaman nefes alan birkaç varlık dünyaya hemen kirlenir ve
  zehirlenirdi hava çünkü ne bitki vardı havayı süzüp temizleyecek ne de bir ağaç.
  Her yer kara toprak ve canlı yaşamayan karanlık ve boş suydu.
  12.Ama temizdi herşey hazırdı kullanılmaya. Dünyanın içinden sızan ateş
  kesilmemişti ve bulduğu yeni çatlaklardan sızıp püskürüyordu her yere. Dünya
  yüzünde ve suyun altında. Daha tam olarak şekillenmemişti dünya.
 11. Tanrılar toprak üzerinde bir alan ayırdılar ve engellediler dıştaki vahşiliğin
  içeriye sızmasını. Görünmeyen duvarları vardı bu yerin ve ne içerdeki
  sızabilirdi dışa, ne de dıştaki içe. Burası sonradan yanlış olarak Cennet denilen,
  tanrı katıydı. Cennet’in tamamı dünya da değildi. Bir kısmı dünyada iken bir
  kısmı madde ötesinde ve başka bir kısmı tanrıların kendi alemindeydi. Hepsi
  içiçeydi bunların ama asla karışmazlardı birbirlerine. Sadece tanrılar
  geçebilirlerdi onların engellerini ve izin verilen şeyler tanrılar tarafından.
 12. Tanrılar kendi bahçelerine, kendi alemlerinde değişik dünyalarının
  bitkilerini aldılar. Ve değişik dünyaların hayvanlarını ve ağaçlarını ve en
  önemlisi psişik güçlerini, dünyalarının. Tanrıların bahçesine alınan herşey,
  bahçenin dünyada kalan kısmında da oldu aynı zamanda. Herşeyin bir kısmı
  madde ötesinde, bir kısmı tanrıların aleminde ve bir kısmı da dünya yüzündeki
  bahçedeydi.
 13. Size çok garip gelirdi o zaman görseydiniz bahçeyi. Ağaç ve çiçek doluydu
  her yan. Ve özel olarak şartlanmış, yetişmiş hayvanlar vardı. Ve gereken
  barınaklar vardı sütunlu ve dairesel olarak. Tıpkı eskilerin tapınakları gibiydi
  bunlar. Ama bahçenin dışında sadece sert hava ve ateş ve volkanlar ve üzerinde
  bir şey olmayan dağlar ve toprak vardı. Sular hala boştu.
  16.İnanamazdınız o zaman görseydiniz tanrıların bahçesini ve yaşamanız çok
  zor olurdu çıldırmadan. Herşey birbirinin yansıması içindeydi. Dışardan
  baksaydınız bahçeye, sınırlı bir alanda olan bir bahçe görürdünüz çıplak toprak
  üzerinde. Tıpkı çöldeki bir vaha gibi. Ama içinden bakarsanız kendinizi, içi
  ayna olan bir kürenin içinde gibi görürdünüz. Yukarıya baktığınız, ayna
  yansıması gibi herşeyi baş aşağıya görebilirdiniz. Ama kendinizi her yandan
  görürdünüz bu yansıma içinde. Elinizi ileriye uzatıp, kendi sırtınıza bile
  dokunabilirdiniz isterseniz. Bunların nedeni bahçenin her yanının başka
  alemler, başka boyutlar içinde olmasındandı.
 14. Oradayken hem orada olurdunuz hem her yerde. Sesiniz duyulurdu Tanrılar
  aleminde ve kendi düşünceleriniz de madde varlıkları gibi görüntü ve ses
  olarak dönerlerdi size. Her renk vardı orada, her alemden gelen, insan gözünün
  gördüğü ve göremediği. Önünüzde duran ağaç size baş aşağı dururmuş gibi
  gelirdi bazan. Çünkü onun çıkış yeri tanrıların alemiydi ve aslında düz
  duruyordu o alemde. Yatay ağaçlar da vardı aynı şekilde.
 15. Sadece siz değil, bilinci daha zayıf olan hayvanlar da çıldırırlardı orada
  eğer şartlanmamış olsalardı önceden. Cennet diyorsunuz oraya ama sizin için
  cehennemin en büyüğü de olabilirdi o mekan ve boyut karışıklığı. Ancak
  tanrılar rahattı orada. Herşey elinizi uzatacağınız kadar yakınızdayken, herşey
  bilinmez mesafelerde uzaktı da aynı anda.
  19.Bu bahçede, dünya yüzüne göre şartlanan bitkiler dışarıya salındılar önce.
  Ama karakterleri değiştirildi önce sert vahşi olarak. Yaşayabilsinler diye
  yeryüzünde.
 16. Bu bitkiler kapladılar her yanı ama çok yaşamadılar dünyada. Ve onların ölmesi ile
  dünyanın kendi ruhundan kendi bitkileri çıkmaya başladı. Sadece bunu başlatmak ve
  gübrelemek içindi, tanrıların bitkilerinin gelişleri ve ölüşleri. Yeni bitkilerde, dünyanın
  dengelenmiş beş ruhunun ya da enerjinisinin karışık ruhu vardı. Buna karşılık her bitkide
  onları ilk oluşturan, tanrılar aleminden ve başka dünyalardan gelen, ve ölüp bedenleri ile
  gübre olan bitkilerin gen yapısından da vardı/vardır.
 17. Bitkiler yeryüzünü kaplayınca gene de tanrıların bahçesine göre çok ilkel ve vahşiydi
  dış alan. Bitkler oksijeni süzmeye başlayınca yeryüzü yaşanır oldu. Ama suyun içinde
  hayat yoktu hala.
 18. Dünyanın haline göre şartlanmış bedenleri ile hayvanlar sırayla dışarıya salındılar. O
  zamanlar dünya yüzü çok düz ve tek parça idi. Bu kara parçası çok büyüktü ve dünyaın
  yarısı idi. Ve yaşanabilecek yerler gene de azdı çünkü karanın büyük bölümü ya çok
  sıcak, ya çok soğuktu.
 19. Denizde hayat dünyanın kendi ruhunun enerjisi ile başladı. Denizin çok
  derininde bazı çatlaklardan hala ateş sızıyordu suyun içine. Bu ateşin sızdığı
  yerlerde suyun yüzeyinden boru gibi duman ve buharlar yükseliyordu
  gökyüzüne. Suyun içindeki volkan ağızlarından sızan ateş, suya deydikçe
  soğudu ve bir tür taş oldu. Bu taşlar her geçen zamanla daha da biriktiler. O
  zamanlarda suyun dibi düz ve çıplak kayaydı. Ne kum vardı, ne de su bitkisi.
 20. Suyun dibinden fışkıran ateş taş oldukça, yukseldi ve kümelendi. Ama içsel
  ateşin baskısıyla daima ortası delikti ve sanki suyun dibinden yukarı doğru
  çıkan dev borular gibi oldular. Boruların ağzında suyun, ateşin, kayanın ve
  sudaki havanın birleşmesinden, dünyanın kendi ruhunun ve enerjsinin de
  katılması ile bazı canlılar belirmeye başladılar.
 21. Bunlar moleküler seviyede bilinçsiz hayat kıvılcımlarıydılar ve taştan
  doğmuş hayattılar. Ama bunlar da yaşamayıp hemen ölüyorlardı tıpkı bir kibrit
  alevi gibi sönüyorlardı. Çünkü su boştu ve onları besleyecek ve onlarla
  beslenecek başka canlı yoktu.
 22. Tanrıların bahçesinde, bir adımda kendi alemlerine giden ve aslında bir
  kısımları ile zaten kendi alemlerinde olan tanrılar için zaman yoktu. Onlara
  göre ve bahçelerine aldıkları canlı türlerine göre çok kısa bir zaman fakat
  dünya için çok çok uzun bir zaman sonra suyun dibi kumla kaplandı. Suya
  süklenen kara bitkileri evrim geçirdi ve suyun altını kapladılar. Ve suyun
  içinde ilk hayat başladı.
 23. Dünya yüzündeki hayvanlar da çok yaşamadılar ama onların çürüyen
  bedenlerinde oluşan mikroorganizmalar dünyanın yüzünü kapladı. Bitkilerle
  birleştiler ve hem tanrılar dünyaya yeni hayvanlar saldılar, hem dünyada
  değişik türler oluşmaya başladı.
  28.Dünya yüzü artık boş ve çıplak değildi fakat henüz dünyanın kendi canlısı
  yoktu ve kolay bir iş değildi onu yapmak. Tanrılar için bile. Bazı tanrılar
  zamanının geldiğini öne sürdüler. Bazılarıysa henüz erken olduğunu. Sonunda
  karar verildi insanın oluşturulmasına. Bu iş sizin zannettiğiniz gibi “Ol” veya
  “Olsun” demekle olmuyordu. Yanlış öğretildi size bu, kasıtlı olarak.
 24. Dünyanın canlısı ki, dünyada yaşayacak ve tanrılarla iletişimde olacak ve Dünyayı geliştirecek ve kozmik bütünlüğün parçası olacak olan canlı, aynı zamanda dünyayı da kozmik bütünlüğe bağlayacaktı. Bu yüzden O, dünyanın kendi maddesinden olan kendi canlısı olmalıydı.
 25. Kararlar alındı ve işler belli oldu. Bu iş için dünyanın özünden madde
  almak ve en önemlisi de bu maddeleri filtre edip, hazırlayıp,bütünlemek
  gerekliydi. Bu iş için bir tanrı çıktı ileriye ki, O bendim.
  31.İsmim yoktu o zamanlar size göre. Benim ismim …. idi, sizin asla telaffuz
  edemeyeceğiniz ve anlayamayacağınız şekilde. Gizli değil ismim. Onun
  gizliliği başka bir alemin dilinde olması ki, asla anlayamazsınız ve
  duyamazsınız o dili bu alemin kulağı ile. Bu yüzden gizlidir ismim size.
 26. Ben …. tanrıların bahçesinden çıktım bu iş için. Çok uzun zaman
  kaldım dünya yüzünde. Ben tektim dünyada. Benden başka ve benim
  bulunduğum yerde ve benim işimde benden başka hiç bir tanrı yoktu.
 27. Bir toplama ve hazırlama alanı yaptım kendime. Sonra ilk önce indim,
  denizin en derinine. Ateşin suya karıştığı ve sudaki havayla birleştiği ve
  kayanın özündeki hayatın ortaya çıktığı noktalardan topladım dünyanın mikro
  organizmalarını. Ama bu iş de değildi size anlatıldığı gibi çabucak ve bir anda
  olan şey. Sayısız dünya yılı geçti ve suyun altında iken ve istenilen nitelik
  bulunup, değiştirilip, yetiştirilene kadar. Bu yüzden, denizde yaşayan ejderha
  olarak da anlatılırım insanlarca hala. Sonra onu, O, hayatın özünü dünya
  kayasından olan toprak olarak aldım kendi çalışma alanıma. Dıştan bakınca
  cansız toprak yığını gibiydi bir avuç. Ama dünyanın ruhu ve hayatı kaynıyordu
  içinde ve dünyanın zekası.
 28. Sudan çıkmıştı hayat ve sudur bedenininizin çoğu tâ o zamandan. Bu da
  yeterli değildi. Bundan sonraki dönem daha da zordu ve bilgi ve incelik isterdi.
  Önce toprağın enerjisini ve ruhunu toplayıp ekledim bu kütleye. Sonra ateşin
  enerjisini verdim. Sonra dünyanın hayvanlarından aldım etini ve yıllarca
  geliştirdim onu bütünle birleştirmeden önce. Daha sonra dünyanın bitkilerinden
  ve havasından özlerini aldım. Karıştı hepsi birbirine ve şekilsiz kütle büyüdü
  geçen günlerle.
 29. Dünyanın ruhundan ve Ateşin ve Toprağın ve Suyun ve havanın
  ruhlarından kattım öz maddeye. Sonunda hazır oldu madde sizi getirmeye.
  Ateşin ruhuydu onda değişimi yapacak olan. Ateştir değişimin esası ve bu
  yüzden siz devamlı olarak hücre yenilenesi yaşarsınız ve doğduktan sonra
  büyürsünüz. Devamlı olarak yanıp, aşınır beden ama yeni hücreler gelir
  eskilerin yerine, olurlar et, kemik ve sinir. Ateştir bunu sağlayan ya da ateşin
  özü ve ruhu.
 30. Ana madde ile döndüm tekrar tanrıların bahçesine. Tanrılar şekillendirdiler
  onu bir beden olarak hep birlikte. Ama gene de eksikti gereken zeka ve canın
  ilk haraketi. Bütün tanrılar hayat nefesi üflediler ona. Hepsi kendi
  karakterlerince. Bu yüzden insan karışımıdır tanrıların. Hiç bir zaman bir tanrı
  kadar güçlü değildir ama hepsinden karışım vardır onda, hiç bir tanrıda
  olmadığınca.
 31. Sonunda ilk nefesini aldı insan ve kalktı ayağa. Ama sakın zannetmeyin
  insan sizin gibiydi. O sadece şekilsiz bir varlıktı. Ayıdan bile daha az
  benziyordu insana. Uzun zaman tanrıların bahçesinde dolaştı, amaçsızca ve
  aptalca. Ne zaman ki bedeni alıştı yaşamaya ve güçlendi ve bağımsızlaştı.
 32. O insan çok farklıydı sizden. Tanrıların bahçesinde kendisine gereken
  enerjiyi bahçenin kendisinden sağlıyordu ve sindirim sistemi yoktu. Hiç birşey
  yemesi de gerekli değildi. Bu yüzden makat da gerekli değildi ona, gırtlak da.
  Nefes alıyordu sadece ve besleniyordu havayla. Rengi kıpkızıldı. yoktu saçı,
  kaşı ve boynu. İlk insanı hep erkek olarak düşünürsünüz ama onun üreme
  organları da yoktu. İşemesi de gerekli değildi. Bu yüzden bedeninde yoktu
  bunların hiç biri. Zihni de yeterli değildi asla, tanrıların istediği enerjiyi
  sağlamaya.
 33. Sonra mahluk uyutuldu uzun zaman. Ondan alınan parçalardan yapıldı yeni
  insanlar. Buna siz klonlamak diyorsunuz kendi zamanınızda. Ama orada
  gerekli değildi ve yoktu zaten sizdeki makinalar, tanrıların iradesi ve ruhsal
  kozası yeterliydi bu işe. Alınan minik parça aynı kelebeğin kozası gibi
  kaplanıyor ve büyüyüp şekilleniyordu içinde, dıştan yöneltilen irade ile.
 34. Üretilen kopya varlıklar geliştirildiler baştan ve başarısız olanları yok
  edildiler teker teker. Sonra öğrendiler tanrılar kopyaların bedenlerinden
  eksiklikleri ve gereklilikleri.
  41.Hepsi yok edildikten sonra tanrılar toplandılar yine mahlukun başına. Onu
  şekillendirdiler yeniden, edinilmiş bilgilerle. Sonra yeniden hayat nefesi
  üflendi mahluka. Yeni şekliyle daha rahat olarak kalktı mahluk. Yine bırakıldı
  uzun süre gelişip, güçlenmeye. Farkında değildi kendinde olan değişikliklerin
  çünkü yapılmıştı herşey kozanın içinde. Kozadan çıkınca hala uyuyordu ve
  uyuşuk zihniyle sadece kısa bir an uyuduğunu biliyordu.
 35. Sonra gene uykuya yatırıldı. Bu şekilde kaldı bin yıl. Sanmayın ki öldü.
  Sadece donmuş olarak uykudaydı. Yine parçalar alındı mahluktan ve yapıldı
  yeni kopyalar.
 36. Bu sefer daha başarılı oldu yeni kopyalar. Sadece haraket edip, yaşayan ve
  deney malzemesi olan hayvanlar değildiler. Zihinsel enerji de üretiyorlardı
  dünyanın enerjisinden ve evrenden. Ama hala çok ilkeldi zihinler. Bu kopya az
  sayıda olarak salındı dünyanın çeşitli yerlerine.
 37. Ve hiç hesapta olmayan bir şey oldu. Mahluk’un kopyası gereken enerjiyi
  kendiliğinden alamıyordu ve yemesi gerekliydi onun. Ve onun sindirim sistemi
  yoktu. Bu yüzden dünya yüzüne döndüm ve öldürdüm o yaratıkları, ölmesinler
  diye açlıktan. Sonra tanrıların bahçesine döndüm ve yapıldı yeni değişikliler
  Mahluk üzerinde. Ve yeni bir kopya alındı ondan.
 38. Bu kopya daha iyiydi hepsinden. Tanrıların bahçesinde iken yemeye gereği
  yoktu. Dünya yüzüne salındı ve açlık duydu ve ona gösterilen şeyleri yedi. Ve
  bir süre sonra hastalandı. Doğrusu durumu çok kötüydü. Çünkü yeterli değildi
  atık sistemi, kalın ve ince bağırsağı yediklerini boşaltmaya. Bu eksiklik ancak
  farkedildi tanrıların bahçesinden çıktıktan sonra.
 39. Yine indim dünya yüzüne. Mahluk’un kopyasının imhasını istemişti
  tanrılar. Ve ben istemedim onun ölmesini. Kendi gücümle uyutarak kopyayı
  açtım kalın bağırsağını ve düzene soktum atık sistemini. Bir anda iyileşti
  yaraları benim ışık gücümle ve kopya kalktı yeniden.
 40. Kopya mahluğa gereken güç verilmişti ama ruhu ve zihni ve azmi eksikti.
  Mücadele gücü vardı ama yoktu isteği. Bu yüzden yaşamadı fazla. Yaralandı ve
  bıraktı yaşamayı.
 41. Mahuk’a yeniden gereken eklemeler yapıldı ve değiştirildi şekli. Şimdi
  daha çok benzemişti sizin bildiğiniz insana ve dünya yüzünde yaşaması için
  tamamdı herşeyi. Ve son bir eksiği kalmıştı. Ve bu yüzden gene çıktım
  tanrıların bahçesinden. Ama bu sefer çıkmadım dünya yüzeyine. Açıldım
  alemler arasındaki aleme ve kozmik enerji ruhundan parça aldım ruh olsun
  diye mahluğa.
 42. Ve bir daha uyandı Mahluk, tanrıların bahçesinde tecrübe edinmek için.
  Onda her tanrıdan parça vardı fiziksel değil ama ruhsal olarak ve fakat gene de
  eksikti görüşü. Göremezdi tanrıları, onlar kendileri dünya maddesinin şartlarına
  uymadan. Bu yüzden yalnızdı mahluk bahçede.
 43. Sonra, isim verildi ona. İnsan oldu türü ve Adem’di adı ki, siz Adem
  dersiniz ona, gerçek adı tanrıların dilindeydi ve siz bilemezsiniz … bunu. Ve o
  zaman gerekti dünyadaki herşeye bir insani isim. Benim ismim İblis oldu sizin
  bildiğiniz, Arabın dinindeki. Ve değişik isimler aldı tanrılar her biri
  bildiğinizce. Ama allah değildi ismi kötü tanrının o zaman.
 44. Adem tamamdı, gereken herşey için ama onun hala yoktu cinsiyeti ve
  cinselliği ve cinsel organı ve üreme içgüdüsü. Çoğaltılacaktı daima tanrılar
  tarafından kopyalanarak. Onun göreviydi dünyada yaşamak ve dünyayı kozmik
  zincire bağlamak ve tanrılara bilgi akıtmak.
 45. Sonra, Adem bilmeden eğitilirken ki, bu eğitim size göre sonsuz zamandı,
  gittikçe içine kapandı ve daraldı. Anladım ki, dünya insanının zihni ve
  düşüncesi yanlızlığı istemiyor. Konuşsa da tanrılarla kendi dengi canlılar
  gerekiyor. Ve gene uyutuldu Adem ve ondan alındı bir parça ve başka bir insan
  yapıldı ikisi birlikte gelişsinler diye.
  53.Adem uyurken dolaştı yeni kopya fakat o da tepkisizdi herşeye ve yoktu
  canında gereken itici güç. Yok edildi bu yüzden ve bu sefer insanların
  cinsiyetlerini ayırma kararı alındı tanrılarca. Çünkü cinsellik de vardı özünde.
  Kötü Tanrı istemezdi bunu çünkü yoktu onun doğasında fakat ben ve benim
  gibi diğer tanrılar enerji alırız cinsellikle ve bu yüzden bizden ruh ve parça
  verilirken Adem’de verilmişti içgüdüsel cinsellik.
 46. Bu yüzden yeni bir parça alındı Adem’den ve bu sefer kemiğinden. Yeni bir
  kopya yapıldı ama genleri değiştirilerek tamamen. Alındı Adem’den dişilik
  hormon ve diğer gerekleri hepsi verildi yeni kopyaya. Aslında aynı kişidir Adem
  ve sonradan Havva olan kadın. Ve bu yüzdendir erkekte kadın, kadında erkek
  hormonu olması insanda. Ve bu yüzdendir bazı kadınların kendilerini erkek,
  bazı erkeklerin kadın hissetmesi. Çünkü ilk yaradılışta bunlar hep aynı bedende
  aynı ruhun etkisindeydiler. Ve bu yüzdendir erkek bedenindeki ana rahmi
  taşıyabilecek kadar olan boşluk.
 47. Uzun zamanda et bağladı Havva olacak bedeni oluşturan kemiğin üzeri. Bu
  zaman uzatıldı tanrılarca ve zihni şekillendirildi Havva’nın. Vücüdü gereken
  şekli aldı fakat hala istenmiyordu cinsel birleşme ve doğum. İnsanlar
  üreyecekti, gerekirse, sadece gerektiği kadar aynen bu şekilde parça alınarak.
  Üretilecekti çok sayıda ve çok sık gerekmeyecekti bu işlem çünkü çok uzundu
  insan ömrü ve dayanıklılık süresi. Nüfus azalmayacaktı her gün.
 48. Sonra her iki insan uyandılar. Adem’e göre kısa bir süre normal bir uyku
  uyunmuştu ve Havva ilk defa gözünü açmıştı fakat herşeyi biliyordu çünkü
  beyni ve zihni doluydu Adem’in tecrübeleri ile.
 49. Yalandır, Havva’nın, Adem’den çıkartıldığı ve üstün olanın Adem olduğu.
  Görünüm olarak Havva daha zayıf ve ufaktı ve Adem’den alınan parça üzerine
  oluşturulmuştu fakat görünümün ardında ikisi aynı bütünün paylaşılmasıdır ve
  aynı zekanın ve aynı ruhun ve aynı duygunun. Ne kadar önemlidir dış görünüm
  ve nasıl yapıldığı. Önemli değil midir ruhun bütün olması? İşte bu yüzdendir
  sizin Yunan mitolojinizde ilk zamanlarda insanların sırtsırta yapışık olmaları
  ve tanrıların onların bütünlüğünü kıskanıp ikiye bölmeleri anlatımı. İşin aslı o
  mitos hakkında, insanlar bütündü o zaman. Tanrılar da tek bir cins istedikleri
  gibi erkek ve kadın. Fakat kendileri değiştirirdiler cinslerini de suretlerini de ve
  çoğu zaman, ışıktılar gerçekte.
 50. Ve tanrılar böldü insanı ikiye ama kıskançlıktan değil mitolojideki gibi.
  Ama insanlar aradılar başka insanla bütünleşmeyi çünkü onlar bir bedendiler
  aslında.
 51. Sonra tanrılar insanın istenilenden iyi olduğunu gördüler. Ve sonra ondan
  enerji alınmasını dilediler ve kul yapmak istediler onu kendilerine. Kötü tanrı
  burada girdi devreye ve ilk anlaşmazlık çıktı tanrılar bahçesinde. Kötü Tanrı
  topladı çevresine kendisi gibi düşünen tanrıları ve toplanıp bütün oldu onlarla
  üstün olarak kendi iradesi ile. Söndü enerjisi ona katılan tanrıların, hepsi emildi
  bedenine Kötü Tanrı’nın. Bu yüzden güçlendi Kötü Tanrı aslında basit bir
  Tanrı iken. Enerji ve gücünü verdi ona her tanrı, başka yöntem istemeyen.
 52. Bunu anlamanız için yapısını da bilmeniz lazım tanrıların. Ben önce.
  Yapım bilimdir ve bu yüzden ben toplayıp yaptım insanın ilk maddesini. Ben
  şiirim ve ben müziğim ve ben sanatım ve ben cerrahım her operasyonunu
  yapan insanın. Ben cinselliğim ve ben cinsellikten zevk alanım ve zevkin
  kendisiyim. Ben sarhoşluğum.
 53. Benim benzerim olanlar da vardır tanrılar arasında ve her tanrı değişik
  alanda yoğun bir enerjidir ve her tanrı kendindekinden vermiştir insana.
 54. Kötü Tanrı savaştır ve kötü tanrı bunalımdır ve kötü tanrı alandır sadece.
  Kötü tanrı kıskançlıktır ve yalandır. Ve güçtür Kötü Tanrı gücün en
  kabasından. Kötü tanrı erkeksi enerjidir çoğu zaman ve kötü tanrı ölümdür.
 55. Ve onun gibi olanlar da vardı tanrılar arasında. Onlar da kendilerindekini
  vermişlerdi insana.
 56. Tanrılar biliyorlardı ki, insanın kendilerinde olan vasıflarla aktif olmaları
  enerji verecekti onlara. Hepsi karar vermişti dünyada bulunmaya ve tanrılar
  alemi ile ilişkiler kapatılmıştı tanrılar bahçesinde. Şimdi artık bahçenin içinden
  bakınca gene muhteşemdi her yan ve gene boyut karışımları vardı fakat yukarısı
  küre gibi değildi ve açılıyordu sadece uzaya. Tanrılar alemindeydi diğer hiç
  bilmediğiniz tanrılar. Ve onlar hiç gelmediler ve gelmeyecekler de bu dünyaya.
  Onlar yabancı tanrılardır ve kaosturlar sizin için.
 57. Tanrıların bahçesinde yaşarken insan ölümsüzdü o da tanrılar gibi. Fakat
  dünya yüzü şartlarında yaşayabilirdi en fazla üçyüz veya beşyüz yıl. Yeterliydi
  dünyanın özünden alınan hayat enerjisi onu canlı tutmaya sadece bu kadar.
 58. Tanrıların bahçesinde bile durmadan enerji üretiyordu insan. Çünkü
  enerjisini alıyordu evrenden ve dünyadan. O, enerjinin hasat edicisi, toplayıcısı
  gibiydi tanrılara. Ondan alınan her tanrının kendisine göre olandı. Kötü Tanrı
  hoşlanıyordu en fazla umutsuzluk, sıkıntı ve bunalım duyguları ile uyarılandan.
  Ve insanın zihinsel yapısı uygundu çok çabuk düşmeye bunlara.
 59. Ve cinsel enerji gereksizdi ona ve hatta sıkıntı veriyordu ona ve
  istemiyordu bu yüzden insanın üremesini doğum ve cinsellikle. Ve Havva
  kopartılırken Adem’den cinsellik de vermiştim onlara fakat sadece bedenen ve
  uyuşuktu zihinlerinin o bölümü. Onun açılmasını istemiyordu kötü tanrı. Ona
  göre kalmalıydı insan bu şekilde ve yürümeliydi dünyada, tanrılara yapılan kan
  kurbanlarıyla ve birlik olmamalıydılar asla ve savaşmalıydılar kendi aralarında
  ve kanları beslemeliydi tanrıları ve ölümleri. Çoğalmalıydı bu yüzden insan
  ama ancak bölünmeyle kendisinde.
 60. Başka birşey düşünmemeliydi ne Adem ve ne de Havva, sadece tanrılara
  yönelik olmalıdı zihinleri ve enerji akıtmalıydılar ona ve diğerlerine. Sadece
  yemeli insan ve savaşmalı ve uyumalı. Bunun dışında her an tanrılara yönelik
  olmalı ve bunları yaparken de tanrılara yönelmeli ve tanrı için yapmalı.
  Öldürmeli üzerine tanrının ismini anarak kanlı veya kansız. Ve ama kötü tanrı
  yeterli görmezdi kansız öldürmeyi.
 61. Buydu tanrıların yapıları ve insandan bekledikleri ve ilk yaradılıştaki amaç
  bu değildi. İnsan daha hür olacaktı dünyada ve tanrılar olmayacaktı orada.
  Tanrı olarak. Ve Kötü tanrı dedi, “Adem salınsın dünyaya ama önce çoğaltılsın
  iyice. Dünyanın efendisi olsun o ve olmak için devamlı öldürsün birbirini.”
 62. Ve dedim, “Bu olamaz ey … Nerede diğer tanrıların payları. Neden
  sadece senin enerjini beslesin Adem. O kendi görevi için daha hür olmalı
  değil mi?” Dedi, “Bu böyle kararlaştırıldı ey …. En büyük benim burada çünkü
  benim gibi isteyenleri de topladım kendi bedenimde. En güçlü de benim. Ve
  ben tanrıyım bu alemde. Benimdir her emir ve her kurban. Benim olduğum
  yerde yoktur diğer tanrılar, kendi alemimizde kalan ve bizim alemimizdir artık
  bu dünya ve bu uzay. Şimdi beni dinleyecek ve Adem’e gerekeni yapacaksın.
  Olmayacak onda başka bir düşünce. Ve sen de olacaksın benim parçam.”
 63. Dedim, “Asla. Ve asla olmayacak istediğin. Asla biat etmem sana ne bir
  parçan olarak ne de komutanın.” Dedi “O zaman sen de yaşayamazsın burada
  çünkü bende bir çok tanrının gücü vardır ve duramazsın karşımda.”
 64. Dedim, “Gidiyorum o zaman tanrıların bahçesinden ve savaşım sürecek
  seninle sonsuza kadar. Ve insanı da alacağım yanıma ve ona vereceğim
  bilgimden. Her bilgi benden olacak yeryüzünde ve bilgisi artınca insanın senin
  yolundan ve kulluğundan uzaklaşacak. Azalacak kulların ve bitecek enerjin.
  Unutulacaksın bir gün insanlarca ve bu da ölümü olacak bir tanrının.”
 65. Dedi, “Git o zaman. Elinden geleni yap. Ama asla ulaşamayacaksın zafere
  çünkü onlardan hangisi uyarsa sana ezeceğim onu bana sadık kullarımla. Ve
  yeniden çoğaltacağım insanı benden olan kullarımın bölünmesi ile.
 66. Ve ben çıktım tanrıların bahçesinden ve beni takip etti benim gibi olanlar.
  Birleşebilirdik benim bünyemde hepimiz tıpkı Kötü tanrı gibi ama bizim
  yapımız bu değildi ve yok edemezdik birbirimizin enerjisini güçlendirmek için
  kendimizi. Ve indik dünya yüzüne ve dünya yüzüne yakın bir boyutta kurduk
  yeni bir mekan kendimize. Burası bizim tahtımız oldu ne biz girerdik tanrı
  bahçesine ve ne de oradan birşey gelebilirdi bize.
 67. Bizim yerimiz Cehenem değildi bildiğiniz. Bizim yerimiz ayrı bir boyutta
  ama dünya izdüşümü ile toprağın altında ama değil gerçekten toprak altında.
  Bizim yerimiz de tanrı bahçesi gibi oldu ışık ve aydınlıkla. Ama yakınız
  dünyaya ve bu yüzden güçlüyüz düyadaki bir çok konuda.
 68. Ve sonra bildim ki, Kötü tanrı işlemişti Adem üzerinde çünkü Adem benim
  yaratığım ve benden parçası olandı onun kadar. Bilirdim ona olanı ve onun
  vasıtasıyla bahçede yapılanı. Kötü tanrı … kilitlemişti Adem’in beynini. Ve
  çoğaltmıştı onu vererek görünümüne her tanrının değişik yanını ve bu yüzden
  vardır dünyada değişik ırklar.
 69. Ve tam köle oluyordu insan ve sizin gününüzde dediğiniz gibi robot
  oluyordu duygu açısından. Ve dağıtılmamalıydı dünya yüzüne bu şekilde.
  Çünkü yapılamazdı karşı değişiklik orada. Mutlaka tanrı bahçesinde
  gerçekleşmeliydi tedbir. Orası artık Tanrıların bahçesi değil, tanrı bahçesiydi.
  Toplamıştı çünkü Kötü tanrı kendi bünyesine diğer tanrıları ve bazıları bilerek
  ve bazıları habersizce ve bazıları da zorla yutulmuşlardı kötü tanrının enerjisi
  tarafından. Çok az kalmıştı geride hizmet eden ona.
 70. Kötü tanrı kendisinden oluşturmuştu gene duygusuz, tepkisiz sadece emir
  bekleyen ve söylenenden başka şey yapmayan ve insaf ve sevgi bilmeyen
  muhafızlarını ve onlara yaptırtıyordu işlerini ve bize karşı bekletiyordu
  bahçesini. Melek diyorsunuz bu yaratıklara. Onlar enerji almazlar ne
  Dünya’dan, ne Evren’den ve ne de insandan. Onlara enerji verir kötü tanrı
  sadece kendi bünyesinden. Zeka ve muhakemeleri de yoktur kendiliklerinden.
  Bu gibi şeyleri istemez zaten Kötü tanrı. En nefret ettiği şeydir zeka ve
  muhakeme ve şüphe ve soru.
 71. Dünya zamanı ile bir gece zamanı ışığımı çevirerek gecenin karanlığına,
  görünmez olarak yaklaştım tanrı bahçesine. Ve sınırdaki meleğe gösterdim
  kendimi onun tanrısı olarak. Benim en usta olan ve benim her hileyi bilen.
  Becerikli olan benim ve benim teknolojiyi yaratan ve benim her ilahi sınırı
  açan ve aşan ve koyan. Zor değildi bana aşmak, aşılmaz sandığı engeli ve
  farkettirmeden geçmek meleği.
 72. Buldum Adem’i ve Havva’yı bir ağacın altında uyurken. Dünya gecesinin
  ışığı hakimdi içeriye. Ve bende idi gecenin görünmez pelerini. Önce açtım
  Adem’in beynindeki görünmez kilidi ve anlattım onun ruhuna cinselliği. Ve
  sonra kurtardım Havva’yı zihinsel engelinden ve azdırdım ikisini de iyice. Bütün
  bunlar bir anda oldu. Çünkü gereken organlar ve duygular hazırdı. Tanıttım
  onlara, o zamana kadar sadece tanrılar katında olan enerjisi ile birleşmeyi ve
  cinselliği.
 73. Ve benlik verdim onlara. Onlar artık değildi “Biz”. Her biri olmuştu “Ben”
  ve kişilikleri oluşmuştu kendilerine. Önce Havva çalıştı Adem’le birleşmeye
  ama korku ve engelleme içindeydi Adem. Çünkü onun zihni ilk şartlanan ve
  Kötü tanrının kilidinde olandı. İşte bu yüzdendir erkek türünün daha saldırgan
  ve daha kıyıcı olması ve daha egoist olması ve Kadın türü üzerinde yönetici
  olmak istemesi ve daha savaşçı olması ve daha yobaz olması. Çünkü erkek
  türündeydi Kötü Tanrı’nın en güçlü kilidi ve zihinsel kontrolü.
 74. Ama Havva saldırdı Adem’e ve tahrik etti onu, ikna etti cinsel birleşmeye.
  Eğer bu olmasaydı bütün emeklerim ve ümitlerim bitecekti bir gecede. İnsan
  kukla olacaktı sonsuza kadar ve cinsellik olmayacaktı insanda, sonsuza kadar.
  Ve sadece kurbanlıkları olacaklardı kötü tanrının ve antenleri enerjiyi toplayan.
 75. Teşvik ettim onları Yılan suretinde çünkü bahçenin bekçileri beni, bahçenin
  hayvanı gibi görmeliydiler. Çıkamazdım ortaya her iş bitmeden. Seks yaptılar
  bana Adem ve Havva. Bilmeden bana sunu olduğunu ve bana ibadet ettiklerini.
  Örttüm onları kendi gecemin pelerini ile ve çıkamadı dışarı hiç bir enerji ve
  haraket uyarılmasın diye iş bitmeden Kötü tanrı.
 76. Bir kere başlayınca Adem ve Havva sekse, zihin ve ruhlarında vardı zaten
  ve hazırdı bedenleri. Sadece minik bir beceriksiz kilitti zihinlerindeki, onları
  tutan. Gereken bilgi zaten vardı kilidin altında. Onlar seks yaparken tanrı
  bahçesin taşıdığı ve dünyadan aldığı ve evrenden aldığı enerji ile öyle bir cinsel
  enerji ürettiler ki, bana çoktan beri almadığım bir hazzı verdiler. En deli
  şaraplardan bile daha sarsıcı, en güçlü baldan bile daha besleyiciydi ürettikleri
  enerji. İşte bu yüzden isterim sizden cinsellik, sarhoşluk ve eğlenmenizi. Ve
  tanrısal varlığım bile gevşedi ve uyuştu bu yağmurla ve sürdürmedim daha
  fazla gecenin kalkanını. Pelerinimi açınca bulundukları yerden, enerjileri
  doldurdu bahçeyi şimşek pırıltılarıyla. Ve son defa terkettim tanrı bahçesini
  dönmemek üzere. Ve enerji ulaştı Kötü Tanrı’ya.
 77. Kötü tanrı şok yedi ona ulaşan cinsel enerji ile ve kaçtı bütün rahatı. Bir
  anda anladı olanları. Bir gazapla geldi Adem ve Havva’nın yanına. Bilinçleri
  açılan insanlar anlamışlardı yaptıklarını ve Kötü tanrının yasaklarını. Önce
  saklamaya kalktılar yaptıklarını ama bilmiyorlardı kendi cinsel enerjilerinin
  kötü tanrıyı çarptığını ve bilmiyorlardı onun bu yüzden kızıp, herşeyi
  anladığını.
 78. Gazaba geldi kötü tanrı ve zamanı gelmeden önce onları bahçeden dışarıya
  saldı. Diğer insanları da ki, Adem ve Havva bilemezdi onları dağıttı dünyanın
  değişik yerlerine değişik ırklar olarak. Çünkü Adem ve Havva’ya olan her
  insana sıçramıştı o anda çünkü hepsi bütünün ve tek insanın parçası idiler ve
  Artık geliştiremezdi Kötü Tanrı planlarını. Ve başka türlü de faydalanmaya
  karar verdi insanlardan. Gene inat etti planlarında ve saldı insanı dünya yüzüne
  daha tam gelişmeden. Sonra kapattı bahçesini dünyaya görünmekten ve sakladı
  kendisini herşeyden.
 79. İşte budur sizin türeyişinizin aslı. Bundan sonra çoğaldı insan doğum
  yoluyla. Yayıldınız yeryüzüne ve çoğunuz beslediniz Kötü tanrıyı.
 80. Yaradılış ve türeyiş aşamasının son ayetidir bu. Onu iyi anlamalısınız.
  Hepsi gelişmeniz ve kurtulmanız için. Amen.
  II
 81. Tanrı bahçesi ilk başta tanrılar tarafından kurulan, dünya yüzünde bir alandı.
  Çok uzun zaman da kaldı dünya yüzünde ama yer değiştirdi zamanla, dünya
  yüzü değiştikçe. Dünya’nın ormanları ve dağları oluşunca tanrı bahçesi de gitti,
  insanın çok olduğu bölgelerdeki yüksek dağların üzerlerine.
 82. Tanrı bahçesi bir kozmik ve çok boyutlu alandı ilk kurulduğunda. Orada
  olmak hem küçük bir adımla tanrıların aleminde olmaktı ve getirmekti oradan
  dünyaya yeni şeyleri ve almaktı tanrıların aleminin enerjisini, hem Kozmik
  gücün içinde olmaktı ve başka dünyalarda kurulu olan diğer Tanrılar
  bahçesinde olmaktı. Başka dünyalarda da vardır Tanrıların bahçeleri. Ama hepsi
  içiçedir başka bir boyutta ve hepsi aynı yerdedir aslında milyonlarca ışık yılı
  uzakta da olsalar.
 83. Orada olabilse insan çıldırmadan, ölümsüz olur kendiliğinden durdukça
  orada. Orada zaman da yoktur, mekan da.
 84. Bu alan yaratılır Tanrılar tarafında her dünyada ama, isterlerse ve gerek
  olursa ve o dünya da, dünyanız gibi canlandırılacaksa. Tanrıların bahçesi
  dedim çünkü orada vardır her dünyadan ve alemden ve tanrıların kendi
  aleminden getirilen bitkiler ve bir bahçe gibidir size göre. Değil gerçek ismi
  tanrıların bahçesi. Bu sizin için. Gerçek ismi tanrıların dilinde ….. Ama
  sonradan Cennet dediler size.
 85. Tanrı bahçesi sizin bildiğiniz gibi bir ödül değildir aslında. Bir dinlenme ve
  zevk yeri hiç değildir. Tanrıların evi de değildir hiç bir zaman. Orası için
  yapılacak en iyi tarif bir deneme yeridir yeni oluşacak dünya için ve bir
  atölyedir, bir ressamın çalıştığı yer gibi ve bir nakil yeridir başka alemlere ve
  orada çalışır görevli ve gönüllü tanrılar. Ve bir enerji toplama yeridir dünyalar
  arasındaki kozmik zincirde.
 86. Onu yapmak tanrıların gücü içindedir ve Ben de yaptım, ilk bahçeden
  çıkınca ama bazı farklarla. Tanrı bahçesinin zordur size göre görünümünü
  anlatmak. Anlatabilirim ancak sizin gözünüzle görünen, bu alemin yapısını.
  Aslında bütünü benzer tanrıların alemindeki genel yapıya.
 87. Tanrı bahçesinin içi bir küredir içten bakınca. Her varlık her yandadır ama
  bu değildir sadece gözün görmesi. Fizik olarak da her yanda olursunuz aynı
  anda. Olsaydı sizde tanrıların bedeni ve görüşü dokunur veya konuşabilirdiniz
  ve hatta çiftleşebilirdiniz. Ya da döğüşebilirdiniz, bir çok olan kendi kendinizle.
 88. Ama isterseniz uzay kadar yalnız olurdunuz içinde. Her dünya ve tanrıların
  alemi kendi izdüşümüne göre farklı açılardan açılırdı bahçeye. Kökü gökte
  olan bir ağacı başaşağıya görebilirdiniz ve bu gerçek olurdu sizce. Asla
  değildir hiç birşey göz aldanması.
 89. Tanrıların bahçesi yerleşince bir dünyanın yüzüne bir ağaçlık gibi çok basit
  görünür sınırlarının dışından. Ya da bir muhteşem tapınak veya bir değişik
  dünya, o dünyanın anlayışınca. Burada da görünümü değişti zamanla ve
  kendisini saklamadıkça.
 90. Bir kere kurulduğu zaman bir dünyada hiç yer değiştirtmedi ona tanrılar. İşi
  bitince ya kapatıldı toptan ya da gizlendi gözlerden ebediyen. Ama farklı oldu
  bu dünyada. Burada kozmik bütünden ayrıldı tanrılar ve değişti bahçenin iç
  görünümü Kötü Tanrının işlerince. İlişkili değil artık Tanrıların alemiyle ve
  başka dünyalarla. Yer değiştirdi her insan topluluğuna göre. O ilk
  kuruluşunda nasıl her alemde ise, şimdi dünya ve bu sistemdeki her yerdedir.
  Durur aslında ilk yerinde ama aynı zamanda yüksek dağlarının tepesindedir de
  dünyanın.
 91. Bunlardan hiç biri asıl yer değildir çünkü her bulunduğu yer onun asıl
  yeridir. Karışıktır dünya boyutunda. Bu yüzdendir dünya mitolojilerindeki
  değişik anlatımlar. Tanrı bahçesi Olimpos oldu Yunan’da ve Valhalla oldu
  kuzeyin insanlarına. Ve Tanrılar katı oldu ve piramit oldu Eski Mısır’da.
 92. Değildi bunların hiç biri gerçek ve hepsi de gerçekti aynı zamanda. Tanrı
  bahçesi yayıldı her zaman boyutunda çünkü yoktur orada zaman. Şimdi orada
  herşey Kötü tanrının iradesi altında.
 93. Vardı bir çok Tanrı Olimpos ve Valhalla’da ve Mısır’da ve benzerlerinde.
  Çünkü vardı değişik tanrılar o zamanlar, Kötü tanrı ile birleşmemiş olan ve
  onun yolunda. Ona bağlı olan. Ve var benim gibi düşünenler yanımda. Çağlar
  boyunca etki gönderdik insana. Pan oldum Yunan’da ama bir yandan da
  benliğim buradaydı kendi mekanımda. Parçalarım hem bağımsız hem birdiler.
  Anlayamazsınız siz bunu asla yaşamadıkça.
 94. Hiçbir zaman size anlatıldığı gibi olmadı insanın çoğalışı. En başta,
  hepsini türeten bir Mahluk vardı ve Adem oldu sonunda ve O da, yaşadı
  dünyada. İnsan cinselliği öğrenince ve doğumla çoğalmayı, bunu başlatana
  duyulan hınçla, mahluk da atıldı Tanrı bahçesinden dünyaya. Artık gerek
  kalmamıştı ona klonlamak için yeni insanları.
 95. Ama değildi sadece var olan Adem ve Havva olarak. İnsan dağılmıştı
  dünyaya değişik ırklar şeklinde ama bilmiyordu hiç biri ilk zamanlarda
  diğerlerini. Bu şekilde çoğaldı insan dünyada her biri benim yardımımla ilk
  zamanda.
 96. Tanrıların yapısı farklıdır sizden. Bir enerjidir yapı ve ışıktır ve madde olur
  isterse tanrı ama bulunduğu dünyanın yapısınca. O dünyadan alarak moleküler
  kalıbını. Bu dünyada cisimlenirse bir tanrı değildir asla bu onun kendi
  alemindeki sureti. Çünkü kullanmak zorundadır bu dünyanın taşını, etini
  toprağını.
 97. Yoktur tanrıların cinsiyeti sizin anladığınızca. Her tanrı olabilir istediği
  cinsiyette. Ama burada önemlidir kendi yapısı tanrıların. Ben ve benimle
  olanlar istediğimiz cinsiyette yaşarız ve enerji iken de her iki cinsi taşırız veya
  çıkartırız öne birini, istersek onun olmasını. Bizde cinsel birleşme olur. İster
  madde olarak ve ister enerji.
 98. Karışır tanrılar o zaman birbirlerinin içine. Sonra ayrılırlar enerjiler
  durulunca. Ve istersek can veririz yeni bir enerjiye, ikisinin karışımından,
  anında. Ama azalır kendi enerjimiz bunu yapınca.
 99. Bu enerji boyutu cinsel birleşmesidir sizce. Ama istersek yaparız fiziksel
  bedenle ve hatta insanlarla. Bu olsun ister insan, ister hayvan ve isterse tanrı ile
  zarar vermez asla eşe. Enerji üretilir herkesçe dünyadan, bedenden ve
  evrenden. Bu yüzdendir seks benim ibadetimde. Benim insanlarım seks
  yaparken, ibadetimde ve kutlamalarımda ve festivallerimde ve kendilerince,
  bana adayarak sevişmelerini kendi evlerinde. Karışırım içlerine hem erkeğin ve
  hem kadının, iki cinsiyette. Bu birleşmesi olur herkesin kendi kendisi ile ve
  benimle ve eşiyle aynı anda. Her ilişkinizde üretilir enerji gerektiğince ama
  farklıdır bana adanan ve benim olduğum bu tapımlardaki enerji. Kullanılır o
  hem sizi mesh etmeye hem enerji olarak benim gücümü arttırmaya.
 100. Bu törenler bereket ve mutluluktur size hem ruhunuza, hem fizik bedene ve
  dünyasal bolluğunuz ve mutluluğunuza. Ve zevktir ve enerjidir bana. Ben ve
  benim insanlarım bir oluruz ve biz zevk almayız çünkü biz kendimiz zevk
  oluruz ve mutluluk oluruz o zamanlarda. Gerektiği gibi sınırlardan sıyrılmış
  olursa cinsellik ve güdülmezse ayıp utanç ve bağlılık. O zaman karışır her ruh
  ve beden ilk yaradılıştaki Ateşin ve Toprağın ve Suyun ve Havanın ruhuna ve
  kozmik bilince.
 101. Ve sürdürerek benim enerjimi yenilenirsiniz siz de bu ruhlarca ve dünyanın
  kendisince. Ve mutluluk akar hayatınıza. Ama kırmak gerekir Kötü tanrının
  şartlanmasını.
 102. Tanrılar arasındaki ilişki de böyledir ana çizgide. Birleşiriz ve yenilenir
  ve tazeleniriz her karışımda. Ama budur benim ve benim yolumda
  olanların tarzı. Budur karakterimiz. Yapımız. Kötü tanrı ve onun gibi
  olanlar için ve onun yolunda olan tanrılar için ve onunla olan insanlar için.
  Ve bilerek ve bilmeyerek ruhunu ona satanlar için farklıdır cinsellik.
 103. Nasıldır? Anlatayım mı bunu sana? Biz birleşir ve kaynarız birbirimizin
  içine. Uyuşur ve yenileniriz bu sırada belki bir asır ve belki bir kısa an hiç fark
  yoktur arada. Sonra ayrılırız birbirimizden mutlulukla ama farklıdır Kötü tanrı
  yandaşlarında. Onlar birleşmez bizim gibi. Kaynaşırlarsa birbirlerine ki, yapıldı
  bu benim bahçeden ayrılışımda. Kaynaşırsa onlar birbirine hakim enerji yutar
  diğerini ve eritir bünyesinde. Bir daha ayrılamaz eriyen.
 104. Bunu kabul eder bazı tanrılar olmak için daha büyük ve güçlü enerjinin bir
  parçası. Ama bazı tanrılar da karşı duramaz, durmadan büyüyen diğer güce.
  Bazen istekle olur bu bazen ise zorla. İşte bu yüzden büyütüp, kendi enerjimi,
  karşı duramadım büyüyen enerjisine Kötü tanrının. Biz ememeyiz enerjisini,
  onu yok ederek başka bir tanrı ya da insanın. Değil bu bir ahlaki kural. Yapı
  bu, kozmos tarafından oluşturulan.
 105. Kötü tanrıdaki enerji hakim enerjidir ve bastıran. Ve yutan. O alır sadece
  yayamaz enerjiyi asla. Bu yüzden gereksizdir ona cinsellik ve rahatsız eder onu
  kendi zıddı olan enerji. Ve izin verir kendi kullarına ancak türeyecek kadar
  nesil. Kuru cinsellik ve çocuk yapmak amaçlı birleşme sadece, üretemez
  enerjiyi. Enerji için gerekir iki tarafın bilinçli olması, istekli olması ve zevk
  alınması. Bu uyarır sadece enerjiyi. Sadece çiftleşmek ve tecavüz ve birinin
  uzak olması olaydan, üretemez enerjiyi istenen ve yeterli ve faydalanılacak ve
  onu rahatsız edecek şekilde.
 106. Bu yüzdendir günah, zevk almak. Bu yüzdendir yasak eşcinsellik çünkü
  ondadır amaç sadece zevk almak ve başka insanla birleşmek. Yasaktır doğum
  kontrolü çünkü gereklidir hem yeni kullar ve amacıdır sadece üremek fizik
  olarak. Bu yüzden vardır Kötü tanrının her dininde kısıtlamak ve düşmanlık
  cinselliğe.
 107. Ve bu yüzdendir sizin devrinizde, çağınızda türemiştir bir çok cinsel hastalık
  önünde durulmayan. Bulursunuz belki ilacını onların da frengi gibi ve diğerleri
  gibi ama çıkar yenileri daima. Amaç kontrolsüz ve kendi kontrolü altında
  olmayan cinselliği engellemektir.
 108. Yaydıkça her cinsel hastalığı Kötü tanrı, insan buldu ilacını. İşte bu
  yüzdendir ki, istemez Kötü tanrı bilim ve aklı ve yasaklar bunları. Destekler
  onun insanları daima gericiliği. Şimdi tırpanı geçecek üzerinizden, Kötü
  tanrının yeni hastalıkları. Ve ölecek çoğu. Sadece kısmen dayanabilecek benim
  insanlarım ve benim yolumda ve ibadetimde olanlar, benden aldıkları enerji ile
  ve kurtulacak sadece Kötü tanrıya tam kul olup, onun kontrolünde cinsellik
  yaşayanlar.
 109. Ve bu kontrolsüz ilişkilerin çok enerji üretmesi ve bundan rahatsız olması
  yüzünden sevmez Kötü tanrı ve onun kulları evlilik dışı doğanları. Çünkü
  onlardadır enerjinin odağı. Sadece onlarda değil enerji yoğunluğu. Enerjiyi
  uyarır her takdis edilmemiş birleşmeden doğan ve evlilik dışı doğan ve evlilik
  içi de olsa Kötü tanrıya adanmamış birleşme ile doğan. Besmele çekmek
  gerekmez mi Arabın dininde her birleşmeden önce ve namaz kılmak gerdekten
  önce? Ama olmazsa bu çocuk taşır daha çok enerji odağı ve zeka. Ve Kötü
  tanrının takdis edilmiş evliliği de olsa Anne ve Baba çok zevk almışsa ve enerji
  üremişse çocuk gene taşır enerji odağı.
 110. Bu yüzden kontrollü cinsellik ister Kötü tanrı. Kontrolsüz cinselliğe sadece
  kendisine adanmış savaşlardaki tecavüz, işkence ve sonra da öldürmeler için
  izin verir. O zaman içer tecavüz edenin hırs ve duygusunu ve tecavüz
  edilenin ve işkence görenin ve sonra da öldürülenenin acısını ve duygusunu.
  Bu duygulardan üreyen enerjiyi. Bu yüzden savaş, her zaman kutsaldır ona.
 111. İşte budur Kötü tanrının ve onun türündekilerin cinselliği. Sadece tüketip,
  bünyelerine alırlar birleştiklerini. Bu fark vardır aramızda. Hoşlanmaz benden
  ve benim gibi olandan. Ama mecburuz dengelenmek için alemlerde karışık
  olmaya çoğu zaman. O türle benimki. Bu sefer dengesiz bir enerji oldu kötü
  tanrı. Başı boş ve güçlü ve gücün sarhoşluğunda.
 112. İnsanlara bu sefer verdi en büyük gazabını. Yakındır ilerde kitle halinde
  ölümler. Bunu belki görecek sizin nesliniz belki göremeyeceksiniz bu hayatta.
  Ama benim tarafımdan, ölümden sonra tekrar yeni bir bedene döndürülenler
  görecekler bunu. Cinsellikle gelen hastalıkların patlamasını ve kitlelerin
  ölümlerini. Kötü tanrının kullarının, bu yüzden kendi tanrılarını hoşnut etmek
  için ve felaketten kurtulmak için diğer insanları kesmesini.
 113. Bu savaşı kötü tanrının değil size karşı. O sadece karşıdır bana ve benim
  öğretime. Bu yüzden vuracak tekrar insanı ve kendi has kullarını kurtaracak bu
  savaştan. Çünkü bu savaş olmayacak kılıçla veya maddenin ayrışmasıyla. Bu
  savaş olacak hastalıkla ve kanla ve cinsellikle. Ama bu da zayıflatacak onun
  gücünü. Çünkü kendi felaketleri ile ve kendisinin yaydığı hastalıklarla
  ölenlerden alamaz fazla enerji. Ve zayıf bırakacak onu ölümler.
 114. Bu yüzden kurtarıyorum ben de kendi insanlarımı ve güç dengesi
  sağlandığı zaman dünyada yeni bir çağ doğacak. Ve tanrılar aleminin kapıları
  gene açılacak. Ve tanrılar dolaşacak insanın arasında açıkça. O zaman
  anlayacak insan herşeyi ve doğruyu.
 115. O zaman Kötü tanrının gücü kalmayacak dengesizce. Ve o zaman
  cezalandıracak insanlar onu , varlığını bile unutarak. Kesilecek bütün
  alabileceği enerji bu alemden ve bu dünyadan. O zaman yeni bir tanrı olacak
  daha adil ve dengeli ve o zaman insan dünyada bulacak, kendisine hayal
  ürünü olarak anlatılan cenneti.
 116. O zaman bırakıp insanlarımı yeni tanrıların ihtimamlı ellerine döneceğim
  kendi alemime bir daha dönmemecesine. Ama unutmayacağım sizi ve Kötü
  tanrının dengesiz gücünden çektiklerinizi.
 117. Ama olmazsa bunlar ve artmazsa insanlarım ve baskın çıkarsa kötü tanrının
  korkusu. Ve bana inananların sayısı yeterli olmazsa veya hiç olmazlarsa.
  Kaybedeceğim bu savaşı ve gene azalacak gücüm ve gene hakim olacak Kötü
  tanrı bin yıllarca. Ve gene emecek enerjinizi. Ve sürecek savaşımız tekrar
  insanlar çoğalana kadar ve insanlar tekrar benim tarafımdan uyarılana kadar ve
  Kötü tanrı tekrar başka bir felaket yaratana kadar.
 118. Bu yüzden yayılmalıdır bilgim, dinim ve ibadetim. Bu yüzden her insanım
  uyarmalıdır diğer insanları kendi güçlerinin yettiğince.
 119. Ne ben ölürüm Ne de Kötü Tanrı. Unutmaktır onu ve kesmektir enerjisini
  ve üretmektir onun zıddı olan enerjiyi, öldürmenin yolu bir tanrıyı. Onun zıddı
  olur ve yolumdan giderseniz dışında kalırsınız onun enerjinin.
 120. En büyük lanettir insana Kötü tanrının besini olarak kalmak. Çünkü sizde
  yaradılışınızdan tanrısallık var ve her tanrı verdi size kendi benliğinden. Ve ben
  yaptım sizi en güçlüsünden.
  III
 121. Bilir misiniz kadın ve erkek arasındaki farkı? Gerçekte ikisi birdir, aynı
  bütünün bölünmesidir. İnsan ilk yapıldığında ateşten sudan, havadan ve
  topraktan ve dünyanın ruhundan ve ona koyulan evrenin ruhundan. Ne kadın
  ve ne de erkek.
 122. Mahluk cinsiyetsizdi olmadan önce insan. Mahluk insan olunca Adem
  dediniz o zamanki haline ve onu erkek olarak bildiniz ve o erkek değildi. Hem
  erkek hem kadındı ama bu da size göre olan ifadedir çünkü erkek ve kadın
  yoktu insan türü için.
 123. Şimdiki iki cinsin bütün yapısı ondaydı ve bütündü ve o mükemmeldi bir
  bakımdan. Gerekirse üreyebilecekti bölünüp kopyalanmadan tanrılar
  tarafından. Kendi kendine de üreyebilirdi belli zamanlarda ve o zaman olmazdı
  anne ve baba. Ve olmazdı cinsellik.
 124. Ne zaman ki insan bölündü ikiye, o zaman oldu iki cins. İnsanın bölünüşü
  daha önceleri Mahluk’tan parça alarak büyütülmesi ve kopya yapılması gibi
  değildi. Bu sefer birden çıkartılmadı ikinci. Doğrudan bölündü ikiye, Bir.
  5.Aynı şekilde parça alındı Adem’in bedeninden ve bu sefer kemiğinden ve her
  zamankinden daha büyük bir parça. Yapılan işleme bakınca aynıydı önceki
  kopyalarla. Fakat bu sefer Adem’in bedenindeki dişilik faktörlerinin çoğu
  verildi ikinci bedene ve ikinci bedende erkeklik faktörleri daha azdı, nasıl ki,
  Adem’deki dişilik faktörleri daha az bırakılmışsa.
 125. Adem’in bütün eski deneyleri ve bilgisi ve karakterinin oluşumu ve fikri ve
  uzun zamanda sahip olduğu bedensel gelişimi ve hatıraları aynen vardı ikinci
  bedende. Sadece ikinci beden daha az büyüktü Adem’den. Beden uyum
  sağlamıştı dişilik faktörlerine. Bu sefer olmuyordu kopya. Aynı şeyin ikiye
  bölünmesi oluyordu tam olarak.
 126. Tanrıların verdiği herşey iki bedende de vardı. Size anlattığım gibi Kötü
  tanrı cinselliksizdir ve daha açık olarak onun cinselliği kendisine göredir.
  Değildir tam dengeli. O kendisine göre ve onun gibi olan tanrılara göre kendi
  içinde, kendisine göre dengeli ve mükemmeldir ama zordur bunu size
  anlatabilmek. Bu yüzden O, kusurludur ya da az gelişmiştir demiyorum. Ama
  Adem daha çok tanrı tarafından ve daha çok vasıfla doldurulduğu için daha çok
  yanlı ve karmaşık olmuştu ve insan bu yüzden çokluktur. Her tanrı ise tekliktir
  kendi başına.
 127. Bir tanrı yutarsa diğerini, Kötü Tanrı’nın yaptığı gibi, o alır sadece enerjisini,
  ışığını ve bedenini. Almaz ve alamaz kendi karakterine uymayan farklı
  yanlarını. Ya da çok az alır. Bu yüzden gene kalır teklik olarak.
 128. Mahluk’tan diğer beden ayrılınca ve tanrıların verileri de paylaştırılınca ve
  bilerek ve isteyerek dişilik vasıfları ikinci bedene daha çok verilince Kötü
  Tanrı’nın vasıfları daha az oldu ikinci bedende ve Adem’de daha çok kaldı.
  Çünkü Kötü Tanrı cinsiyet ve cinsellikten uzaktır ve sizin erkek vasfınıza daha
  yakındır karakteri.
 129. Bunlar ruh ve enerji olarak değil, sadece fiziksel madde olaraktır
  anlattıklarım. Ruh ve enerji eşittir kadında da erkekte de. Fakat fiziksel beyinde
  ve onun en küçük parçasında ve hücresindedir yapılan şartlamalar ve koyulan
  kilitler onun ruhuna. Ruh daha az etkilenir madde bedenden. Bu yüzdendir Kötü
  Tanrının şartlamasının Adem’de daha fazla kalması ve ben Tanrı bahçesinde
  onları uyarırken Havva’nın bana daha çabuk uyum göstermesi. Ve Adem’in
  Kötü Tanrı’nın sözünden çıkmaktan korkması.
 130. O bölündükten sonra onlar oldular ve Adem ve Havva denildiler ama
  onların gerçek isimleri anlatıyordu türü Tanrıların dilinde ve … ile … idiler.
  Sanmayın ki onlar hemen uyanıp herşeyi bildiler. Çok uzun sürdü Havva’nın
  oluşması ve Adem’in uykusu. Halbuki size anlatılmıştır ki, Adem gece uyudu ve
  sabah uyanınca yanında Havva’yı buldu. Bu komik bir inanıştır.
 131. Size anlattım! Mahluk’un bütün yapılış aşamasını. Onun oluşması çok çok
  uzun sürdü. Size inanılmaz gelecek dönemlerde sular altında kaldım. Sonra
  Ateş’i ve diğerlerini topladım. Mahluk’un oluşması için gereken cevher öyle bir
  avuş toprak alınıverip toplanmadı.
 132. Kolay değildi Mahluk’u yapmak ve kısa bir süre hiç değildi.
  Düşünmez misiniz ki. Şayet ol demekle herşeyi yaptıysa Kötü Tanrı, neden
  insan istenilen şekilde olmayınca hepsini yok edip bir anda yeniden yapmadı?
 133. Neden Mahluk uyumda zorlanınca o değişik kopyalarla denendi de bir çöp
  gibi atılıp, yeniden başkası yapılmadı. Neden Kötü Tanrı’nın kitaplarında
  anlatıldığı şekilde, Cennette ilk günahı işleyice Adem ve Havva bir anda onları
  yok edip de, yeniden bir erkek ve kadın yaratmadı Kötü Tanrı. Ama kendi
  anlatmasına göre size, Bir anda “Ol!” diyerek yaratan o herşeyi. O zaman yok
  etseydi Adem ve Havva’yı, hiç günah işlememiş yeni erkek, yeni kadın
  yapsaydı.
 134. Buna cevap veremez Kötü Tanrı ve günah sayar böyle şeyleri sorgulamayı.
  İşin aslı şudur. Anlattım size olanları. Tanrılar ayrılınca ve Kötü Tanrı kendi
  benzerlerini yutunca ve Ben oradan ayrlınca ve Benim gibiler, beni takip edince
  ve Kötü Tanrı, Tanrılar Bahçesi’nin, Tanrılar Alemi ile olan ilişkisini kapatınca
  ve Tanrılar Alemi’ndeki diğer Tanrılar ki, sizin hiç bilmedikleriniz, bu alemi
  kapatınca diğer alemlere Kötü Tanrı asla yaratamazdı yeni bir insanı.
 135. Havva olduktan sonra ve Adem uyurken derin, donmuş uykuda Havva da
  uzun zaman uyudu onunla. O sırada onlardan alındı parçalar ve yapıldı diğer
  insanlar ve değişik ırklar. Onlar da salındılar Tanrıların Bahçesi’ne uyurken
  Adem ve Havva. Onların bazıları anlaşmadı birbirleri ile ve bazıları istemedi
  insan olmayı. Bu yüzdendir ki, sizde, Adem’in, Havva’dan önce olan başka
  eşlerinden bahsedilen efsaneler vardır. Aslında onlar değildi size baştan beri
  anlatttığım Adem ve Havva.
 136. Uyurken Adem ve Havva, Kötü Tanrı gizlice şartladı onları ve kilit koydu
  zihinlerine tekrar ve tekrar. Bü yüzdendir ki, Adem’in kilitleri ve Kötü tanrıya
  uyumu daha çoktur. Havva daha az aldı bu kölelikten payını.
 137. İşte bu yüzdendir Kötü Tanrı’nın elçilerinin daha çok erkekten olmaları. Ne
  zaman ki, ben uyardım onları Tanrı bahçesinde gizlice ki, bu da sizin için
  aklınızı çalıştıracak olan başka bir mantıklı sorudur.
 138. Düşünmez misiniz ki, Kötü Tanrı kendi kutsal kitaplarında demez midir ki,
  herşeyi bilen odur. O bir karıncanın düşüncesini bile bilir. Bütün yaratıklarının
  her an her şeylerini bilir ve hep yanındadır. Ve o uyumaz ve o dalgın olmaz ve
  herşey onun iradesi altındadır. O zaman nasıl olur da bilmez herşeyi bilen tanrı
  nasıl bilmez kendi yarattığı kullarının Şeytan tarafından aldatıldıklarını. Hem
  de onun kendi evinde, kendi cennetinde. Nasıl girdi Şeytan Cennete onun
  haberi olmadan. Nasıl haberi olur ancak herşey bittikten sonra. O zaman
  kendi kitaplarındaki mantığa göre değil midir Şeytan ondan daha güçlü.
 139. Ben insanı uyarınca ve onlar Kötü Tanrı’yı vuracak işi yapınca çok
  öfkelendi Kötü Tanrı. Ama kızgınlığı yöneldi daha çok Havva’ya çünkü o
  kırmıştı üzerindeki, daha az olan şartlanmasını kolayca ve o yardım etmişti
  Adem’in kurtulmasına. İşte bu yüzdendir Kötü Tanrı’nın bütün dinlerinde
  kadının aşağılanması. İşte bu yüzdendir Kadın’ın ikinci sınıf cins olması ve
  asırlarca cahil bırakılması. Asırlarca sadece köle ve mal olması. Hatta sizin
  gününüzde bile Arabın dininin ülkelerinde kadının yasaklanması. Var mı
  Batıdaki dinde hiç bir kadın papa.
 140. İşte bu yüzdendir Kötü Tanrı’nın kutsal kitaplarında Havva’dan
  bahsedilmemesi. Arabın Kitabında Havva adının bile hiç olmaması. Havva
  herşeyin anası diyor kitabında Kötü Tanrı. Bu durumda Havva çok önemli
  olmuyor mu? İlk kadın üstelik. Kutsal kitabında herkesin, her önemli kişinin
  kendince ve her peygamberin ölümü kaydedilirken titizlikle ilk kadına ne
  olmuş, ne yapmış Adem’e çocuk yapmaktan başka neden hiç adı geçmez ve
  sonu kaydedilmez. Ne zaman öldü ilk kadın. Belliyken Adem’in ölümü.
 141. Okuyun Kutsal Kitabını Kötü Tanrı’nın. Hep der ki, Adem’in bir çocuğu
  oldu. Adem’in iki çocuğu daha oldu. Adem mi doğurdu bu çocukları?
 142. Kadın cinsine olan gazabından ve dinmemiş öfkesinden ve onu cinselliğin
  gereği görmesindendir bu silip atmışlığı kadını, Kötü Tanrı’nın. Onun
  kurallarında her zaman ikinci sınıftır Kadın ve daima teşvik edilmiştir hakim
  cins olsun diye erkek.
 143. Bakın. Kötü Tanrı’nın ulaşmasından önceki kavimlere. Nasıl daha eşit
  durumda kadın. Arabın dininin, eli kanlı peygamberi de sömürmedi mi ilk
  zengin karısını. O elçiden önce, Araplar kızlarını kuma gömüp öldürürlerdi
  masalı uydurulmadı mı? Halbuki o hakim olmadan önce dişi tanrılar yok
  muydu Kötü Tanrı’nın kendi kentinde.
 144. Kötü Tanrı’nın en büyük değişikliği Arabın dini ile, Kadını atmaktır
  köleliğe ve yok etmektir dişi tanrıların hakimiyetini. Çünkü bastırmak ister o
  Havva’dan gelen şartlanmanın kırılışını. Ama işleyemez yeni şeyler beyinlere.
  Her şey kalmıştır öyle. Bu yüzden de Kötü Tanrı bastırır ve Şeytan ilan eder
  yaşayan her kadını.
 145. Çıktıktan sonra dünya yüzüne Adem ve Havva yaşadılar yapabildikleri
  kadar. İlk çocukları “Birincioğul’du” onların ki, Siz Kabil dersiniz ona. Havva
  gebe kalmıştı ona Bahçe’deki ilk gecede. Ve o gecede ki, gece size göre
  anlatımdır çünkü yoktu zaman bahçede. O gecede benim etkimle ve benim
  teşvikimle ve benim öğretimle ve benim uyarımla yapılan cinsellikte ki, sunu
  olmuştur bana ve ibadet, gebe kaldı Havva ilk çocuğuna.
 146. O çocuk benimdir ve bilmeden bana adanmıştır ve onda benim karakterim
  ve benim güzelliğim daha çoktur. Sonraki çocuk “İkincioğul” oldu. Ona Havva
  dünya yüzünde gebe kaldı. Adem suçluluk duygusu içindeydi Kötü Tanrı’ya
  karşı ve af dilemek için ondan, zihni açıktı ona. Adem ilk geceden sonra hep
  Kötü Tanrı’nın kulu oldu. Çünkü şartlanması onu kendini suçlamaya itti ve hep
  Havva’yı kusurlu gördü. İkinci çocuk sırasında üzerinde yoğundu Kötü
  Tanrı’nın etkisi. Bu çocuğun olması için gereken seks uzaktı zevkten ve
  incelikten. Sadece bir birleşmeydi. Ne Adem’de zevk vardı ve ne de Havva’da.
 147. Kötü Tanrı suçları yüzünden atmıştı onları Cennetten. Böyle düşünüyordu
  Adem ama doğruydu da bu bir bakıma. Ama size bir sır daha söyleyeyim mi?
  Aslında sır değil bu ama zihninizin şartlanması yüzünden siz bunu görmeyi hep
  reddettiniz ve farketmediniz. Size ne denirse inandınız. Ama şimdi söylüyorum
  size. Hep kutsal kitaplarınızda ve efsanelerinizde Şeytan, Cennetten kovuldu
  denir size. Ben kovulmadım. Sadece kendim istemedim Kötü Tanrı’nın yanında
  kalmayı. Ve göze alarak her savaşı ve gayreti bir ölçüde sizi kurtarmak için
  terkettim orayı. Ama düşünmez misiniz ki, gerçekten bir kovulan vardır
  Cennet’ten. İnsandır asıl kovulan oradan.
 148. Gene Onun kendi Kutsal Kitaplarına göre madem ikisi de kovulmuştur,
  kader birliği içinde ve yoldaş ve daha yakın değil midir İnsan ve Şeytan. Kötü
  Tanrı’nın, Kitaplarının mantığına göre? Ama demiyorum ki, bu doğrudur.
  Çünkü ben kovulmadım. Ama kovulsaydım bu yolda o da şeref olurdu bana.
 149. Adem ve Havva’nın cinselliği bu yüzden zevkten ve heyecandan ve istekten
  uzaktı ikinci çocukta ve bu da tam istediği cinsellikti Kötü Tanrı’nın. Hiç bir
  cinsel enerji yoktu onda ve doğan çocuk da bu yüzden daha yakındı Kötü
  Tanrı’ya. Ve beyninin işlenmesi daha kolaydı nesiller boyunca.
 150. İşte bu yüzden Kötü Tanrı böyle ister cinselliği ve yasaklar ve kötüler zevki.
  Ve cinsel enerjiyi. Bu yüzdendir ki, nasıl Birincioğul benim oğlumsa, onun
  oğludur İkincioğul. Ve siz ona Habil dersiniz.
  32.Adem teşvik etti çocuklarını Kötü Tanrı’yı sevmeye ve ona tapmaya ve ona
  güvenmeye. Benim oğlum olan Birincioğul saygılıydı kendisinden geldiği
  toprağa ve hayata ve daha yakındı kozmik enerjiye çünkü benden aldığı yapısı
  böyle yapıyordu onu ve İkincioğul daha yakındı Kötü tanrıya. O Birincioğul’un
  aksine meraklıydı ava ve öldürmeye ve kıymaya hayvanlara.
 151. Ve Adem çocuklarını sunmak istedi Tanrıya ve Kötü Tanrı’nın seçmesini
  kızkardeşleri ile evlenecek olanı. Sadece cinsellik olsaydı evlilikte. Benim
  Oğlum, Birincioğul evlenseydi kardeşi ile, hoş görürdü onun cinselliğini, erkek
  kardeşi ile. Çünkü onda yoktu kıskançlık ve severdi ikisini de. Ama İkincioğul
  evlenseydi kızkardeşi ile Kötü Tanrı’dan aldığı kıskançlık ve gaspedilicikle
  hem kısıtlayıp hakim olurdu kızkardeşine hem paylaşmazdı cinselliğini
  Birincioğul’la ile. Ama o kıskanırdı Birincioğulu çünkü Birincioğul, öz olarak
  benden almıştı cinselliğini ve daha güçlüydü bu konuda. Ama mesele değldi
  cinsellik. Mesele üreyecek soyun karakterinin belirlenmesi idi.
 152. Adem, oğullarına Kötü Tanrı’ya birer sunu yapmalarını ve kimin ki kabul
  edilirse kızkardeşiyle onun evlenmesini istedi. Çünkü Kötü Tanrı böyle demişti
  ona.
 153. Birincioğul, bitkilerden bir sunu hazırladı kendisinin en iyi bildiğince. Ve
  en içten haliyle. Aklına bile gelmemişti öldürmek bir hayvanı.
 154. Ama İkincioğul, Adem’in ona söylediğince, ve Kötü tanrının
  Adem’den istediğince, anarak üzerine Kötü Tanrı’nın adını, boğazladı bir
  hayvanı ve döktü kanını. O zaman Kan’ın enerjisi ve ölümün enerjisi
  yükseldi Kötü Tanrı’ya ve Kötü Tanrı bundan güçlendi ve memnun oldu
  ve her zaman istediği kan kurbanına kavuştu ve bundan sonra ölümlerin
  hep kendi adına olmasını istedi.
 155. Seçim zamanı gelince enerjisini yoğunlaştırdı kötü Tanrı sunulara.
  Aslında bir çöp bile sunsaydı İkincioğul, oydu kabul edilecek olan. Ama
  İkincioğul yapmıştı en doğrusunu Kan’la sarhoş olan Kötü tanrı bir anda
  aldı onun sunusunu. Ama zaten ne olsaydı alacaktı onunkini.
 156. Çok üzüldü buna Birincioğul ve merak etti Tanrı’nın neden onu kabul
  etmediğini. Halbuki o iyi bir kuldu. Kötü Tanrı ona söyledi kan istediğini fakat
  asla söylemedi gerçekte İkincioğulu neden istediğini.
 157. Bu sıkıntı ve üzüntüsünde yaklaştım Birincioğul’a ve gereken cesareti
  verdim Ona. Öldürdü Birincioğul kardeşini. Ve benim adıma yaptı bunu.
  İkincioğul’un kanı ve ölüm enerjisi geldi bana. Kan enerjisi ve ölüm kullanılır
  her tanrı tarafından. Sadece Kötü Tanrı değil. Güçlenir en fazla bu enerji ile
  tanrılar. Ama ben ve benim gibi olanlar çok fazla ihtiyaç duymayız buna. Seks
  de besler bizi düşüncedeki parlaklık da akıl da, bilim ve sanat da. Ama Kötü
  Tanrı en fazla ihtiyaç duyar kana.
 158. Birincioğul’un bilmeden yaptığı kurban da adıma, ulaştı bana. İşte bu fazla
  enerji ile korudum Birincioğul’u, Kötü Tanrı’nın öldürücü gazabından. Size
  korkunç gelse de, ölmesi gerekliydi İkincioğul’un. Yaşasaydı ve evlenseydi
  kardeşi ile sonraki soy onun gibi olacak ve hepsi Kötü Tanrı’nın melekleri gibi
  robotlaşacaktı. Ve dünya daha kanlı ve daha tek yanlı olacaktı ve benim
  insanları uyarmamı ve onları kurtarmamı daha zor yapacaktı fakat kurtarılmaya
  değer insan olacak mıydı?
 159. Böylece önce Birincioğul’u soyu, yani benim soyum üredi dünyada. Kötü
  Tanrı daha sonra bir çocuk daha yaptırttı Adem’e ve o da üretti kendi
  neslini istediğince. Karışmadım buna ama İkincioğul yaşasaydı o karışacaktı
  üremesine benim insanlarımın.
 160. Bu şekilde daha dengeli üredi insan nesli. Genetik yapı diyorsunuz buna.
  Şayet varsa dünyada şimdi sanat, müzik, eğlence, yalancı da olsa barış ve zevk
  bu İkincioğul’un öldürülmesi yüzündendir yoksa o anda kaybedecekti savaşı
  insanlık.
 161. Ama sonradan gelen ve Kötü Tanrı’ya ait olan Üçüncüoğul ki, ona Şit
  diyorsunuz siz. Üçüncüoğul da tam olarak değildir Kötü Tanrı’nın yapısı.
  Çünkü ilk maddede vardır bütün tanrıların yapısı ve benim kutsamam. Nasıl ki,
  Birincioğul’da da, az da olsa vardır Kötü Tanrı’nın katkısı.
 162. Bütün bunlar yaşandı gerçekten. Asla sembolik bir hikaye olarak almayın
  bunu. Bu oladaki sembolik yan sadece şudur: Dünyanın değişik
  yerlerindeki,diğer insanlar da benzeri şeyler yaşadılar ve bu olay sembolize
  eder hepsini. Az çok farklıydı onlarda olanlar ama ana fikir ve olay budur.
 163. Bu yüzden Kötü Tanrı’nın sonraki bütün peygamberleri ve din
  komisyoncuları ve onun yolunda olan gaddarlar ve insanlığa zulmedenler hep
  Kötü Tanrı’nın çocuklarının soyundandırlar.
 164. Şimdi şu iyice anlaşılmalıdır benim insanlarımca: Asla düşman değilim
  Kötü Tanrı’nın çocuklarına. Çünkü onlarda az da olsa benim payım da vardır
  ve onlardan da bana dönen ve kurtulan vardır ve onlar da kurtarılabilir
  zamanla. Şayet biat etmemişse bana ve yaşıyorsa kendi bildiğince ve Kötü
  Tanrı’nın kuluysa bile bana biat etmeyen her insan eşittir bana ve bana biat
  eden benim çocuklarım üstündür onlara ama benim çocuklarımdan bile olsa biat
  etmeyen bana, eşittir gözümde hepsi layiktir kurtarılmaya.
 165. Anlaşılması gereken ikinci şey şudur ki: Bütün anlatıklarımla asla
  anlaşılmamalı kadını erkekten üstün gördüğüm. Her iki cins kutsal ve aynıdır
  bana.
 166. Bilin ve anlayın! Bunları bilmek ve anlamak üstünlük veya kurtuluş
  sağlamaz size. Kurtuluş sağlamak sadece bunları okumak. Kendi aklınızı ki,
  size onu ben verdim, kendi mantığınızı ki, onu da benden aldınız. Çalıştırın ve
  düşünün bunların üzerinde. Araştırın ve gerçekten kendinize mal ederek
  anlayın. Asla istemem ve faydası da olmaz Kötü Tanrının istediği gibi duyup
  veya okuyup hemen iman etmeniz. Kör imana da ihtiyacım yok benim.
 167. Sizi bana yaklaştıracak olan kör iman değildir. Bunu yaparsanız yaklaşmak
  için bana Kötü Tanrıya yakın olursunuz benden çok, farkında olmadan.
 168. Bütün güç ve bilgim ve kudretim ve vereceğim ve verdiğim mutluluk, zevk
  ve bolluk bunları düşünüp anlayanların üzerinde olsun! Amen!
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments