Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı 1

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Ana, yürekten yana.

Bir kişiyi candan seven, yürekten bağlı olan, onun üzüntülerini samimiyetle ve gerçekten paylaşan tek varlık, kişinin anasıdır.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı 1 2
ana ile ilgili atasozleri aciklamasi ve anlami

Ana besler hurmayla, eloğlu karşılar yarmayla.

Her anne, evladını büyük bir şefkat, ilgi ve özenle büyütür. Nazlı bir gül gibi yetiştirir. Çocuk büyüyüp topluma karışınca hayatın ve çevresindekilerin insafsızlıkları, acımasızlıklarıyla karşılaşır.
* yarma: Kalın kesilmiş odun.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı


Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?

Bir ailenin bireyleri, bir kuruluşun yöneticileri ve yönetilenleri, yapılacak işlere boş verirlerse o işler kendiliğinden nasıl gerçekleşir?


Ana gibi yar olmaz, Bagdat gibi diyar olmaz.

Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel, önemli ve gözde şehirlerden biridir. İnsanı kendine çeken, pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir. Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Onun kadar çocuğunu seven, çocuğuna gönülden bağlı bir yakın, bir dost yoktur insanlar içinde. Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar, elimizden tutmaya o çalışır.
* yâr : Dost.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı 1 3
ana ile ilgili atasozleri aciklamasi ve anlami

Ana hakkı Tanrı hakkı.

Evlatların kendilerini Dünyaya getiren, eğitip, büyüten annelerine karşı yükümlülükleri vardır ,bu yükümlülükler insanın Tanrı’ya karşı olan yükümlülükleri kadar kutsaldır.
Anneler, canlarının bir parçası gibi gördükleri evlatları için her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmazlar. Anne karnında başlayan bu fedakârlıklar göz önüne alındığında, hiçbir insan annesinin kendisi için yaptıklarının karşılığını, hakkını kolay kolay ödeyemez.Ana ile kız, helva ile koz.

Koz helvasının içindeki cevizle helvayı ayırmak nasıl imkânsızsa, ana ile kızı ayırmak da öyle imkânsızdır. Çünkü ikisi de birbirine çok benzer.
* koz: Ceviz.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı


Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar.

Bir aile maddi imkanlarıyla kızlarına iyi bir yaşama düzeni sağlayabilirler. Ancak evlendiğinde eşiyle mutlu olmasını sağlama konusunda ellerinden hiçbir şey gelmez. Kocası geçimsiz olan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.


Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış.

Bir aile maddi imkanlarıyla kızlarına iyi bir yaşama düzeni sağlayabilirler. Ancak evlendiğinde eşiyle mutlu olmasını sağlama konusunda ellerinden hiçbir şey gelmez. Kocası geçimsiz olan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı


Anadan olur daya, hamurdan olur maya.

Evlerde çocuğa bakan kimselere dadı (daya) denir. Hiçbir dadı, çocuğun annesinin yerini tutamaz. Hamurun mayası yine kendisindedir. Demek ki bir işi kusursuz yapabilmek için özüne uygun en iyi araç kullanılmalıdır. Derme çatma araçlarla yapılan işlerden de güzel bir sonuç alınamaz.


Analı kuzu, kınalı kuzu.

Annesi hayatta olan çocuklar daha bakımlı, temiz ve daha sağlıklı olur. Annesi olmayan çocuk ise her türlü ilgi ve bakımdan mahrum olarak büyür.


Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar.

Bir nesneyi paylaştıran kişi, eşitlik ilkesini gözetmekle birlikte, payları beklenenden daha küçük ölçüde dağıtmaya kalkarsa, paydan yararlanacak olanlar, yine eşit olarak daha çok pay alma yolunu bulurlar.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı


Ananın bahtı kızına.

Bir anne, mutlu ya da mutsuz, nasıl bir evlilik hayatı geçirirse, kızı da genellikle benzer bir evlilik hayatı geçirir.


Ananın bastığı yavru incinmez.

Anne çocuğuna değer verdiği için acı sözleri, dayağı çocuğuna ağır gelmez. Çünkü anne bunları onun iyiliği için yapar. Anne çocuğunu öyle korur ki, üzerine bassa bile incitmeyecek biçimde basar. İncitse de çocuk bunu bildiğinden incinmemiş gibi davranır.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı4
ana ile ilgili atasozleri aciklamasi ve anlami

Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar.

Büyüklerinin tutumu çocuklara örnek olur. Çocuklar büyüklerinden gördükleri davranış ve hareketleri benimser ve taklit etmeye çalışırlar; bununla yetinmeyerek daha ileri giderler.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı


Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

Kız çocuklarının yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde annesinin etkisi daha fazla olduğundan kız çocuğu genelde annesinin özelliklerini örnek alır, bazı huylarını da doğuştan almış bulunur. Bunun için bir kızın özelliklerini, nasıl biri olduğunu öğrenmek isteyenler, annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanılmamış olurlar. Nitekim bir kumaşın kenarına bakanlar; markasını, özelliklerini görüp nasıl bir mal olduğunu anlarlar.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı


Anayı kızdan ayıran para.

Her canlı öncelikle kendi hayatını sürdürmekle mükelleftir. Bu durumda kişisel çıkarlar çatışması kaçınılmazdır, çıkar çatışmaları, ana-kız arasındaki bağın kopmasına bile yol açabilir. Sarsılmaz sanılan yakın dostluklarda bile çıkarlar söz konusu olunca her şey kısa sürede sorunlu hale gelir.

KUSURSUZ GERÇEK ANNE

Anneye kısa sözler

Varlığında hatırlamadığımız, yokluğunda hiç unutamadığımız, ne yaparsan yap bu dünyada seni tek affeden, seninle ağlayan, seninle gülen, onsuz olamadığını ancak onsuz olduğunda anlayabileceğin, dünyanın en kıymetli varlığını ANNE’yi anlatmaya çalışacağım.

Vaktiyle dünyaya gelmeye hazırlanan bir bebek varmış. Bir gün yaradanına sormuş:
“Ya Rab, beni dünyaya göndereceğini söylediler. Hikmetinden sual olunmaz. Ama ben çok küçüğüm, zayıf ve acizim. Dünya denilen yerde nasıl yaşayacağım?”

Duyduğu bir ses ona demiş ki…
“Merak etme; sana meleklerimin içinden öyle bir melek seçtim ki o seni bekliyor olacak. Sana şarkılar söyleyecek, sana gülümseyecek, sen onun varlığı ile sevgisi ile çok mutlu olacaksın.”

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

“Peki… ben insanların dilini bilmiyorum. Onlar bana bir şey söylediğinde ben onların dilini nasıl anlayacağım.”

“Meleğim sana dünyanın en güzel sözlerini söyleyecek, sana konuşmayı öğretecek.”

“Ama ben onlar gibi iki ayağımın üstünde yürüyemiyorum ki…”

“Meleğim seni kucağına alacak, bağrına basacak, hatta yürümeyi öğretecek.”

“Peki Allah’ım ben seninle konuşmak istediğim zaman ne yapacağım?”

“O melek ellerini açıp sana dua etmeyi öğretecek.”

“Peki… dünyada kötü insanlar da olduğunu duydum.”

“Korkma! O melek kendi canı pahasına ne olursa olsun seni her gün kötülüklerden koruyacak.”

“Peki Allah’ım madem dünyaya gitmek üzereyim, daha o meleğin adını bile bilmiyorum. Onu nasıl bulacağım.”

“Hiç merak etme sen onun sımsıcak kollarında bulacaksın. Adının önemi yok ki; çünkü sen ona ANNE diyeceksin.”

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

ANNE KİME DENİR?

Çok genel anlamıyla anne, çocuğu olan kadındır. Ancak bazı toplumlarda doğumun kadın bedeninde gerçekleşmesinden dolayı anne ve kadın sözcükleri eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir.

Bir insanı rahminde taşımak, doğum sancısı çekmek, onu dünyaya getirmek, sütüyle beslemek ve terbiye etmekle görevlendirilen kadın bu temel özellikleri ile erkekten ayrılır. Onu dünyada kutsal bir varlık haline getiren, ahirette de cennet ayakları altına serilen insana annelik gibi ulvî (=yüce) bir vazife yüklenir.

Dede Korkut Destanı‘nda da analar son derece değerli ve saygın bir mertebededir. Ve bunun nedeni de “Ana hakkının Tanrı hakkı”olmasıdır. (Evlatların analarına karşı olan yükümlülüklerinin Tanrı’ya karşı olan yükümlülükleri kadar kutsal olduğunu anlatan bu atasözü günümüzde de kullanılmaktadır.) Evlatlar anaya “ak sütün emdiğim kadınım ana, ak pürçekli izzetli canım ana” diye hitap ederler. Yani söyleyeceğim o ki ananın değeri her zaman ve her yerde vurgulanmaktadır.

Anne için güzel sözler

Dünyanın en güzel annesi, her çocuğun kendi annesidir. Anneden daha iyi bilen, anneden daha iyi besleyen, koruyan/kollayan, anneden daha çok sevip şefkat gösteren, her konuda anneden daha üstün biri yoktur küçük bir çocuk için.

Ana rahmindeki oluşum ve sonradan hatırlanmayan bebeklik devresinde anne tüm dünyadır; annenin kokusu, annenin sesi, annenin yüzü ve bedeni vardır yalnızca. Anne bedeni, saran, kucaklayan, taşıyan, emziren, hayat enerjisi aktaran en büyük güçtür. Anne, bebeğin gelecek senaryosunu oluşturacak iklim (=diyar)’dır. Sırdır. Sudaki girdaptır. Gizemin girdabın çekiciliğine sahiptir.

Bakıştan bile, bebeklikten çocukluğa, okyanus bilinçten bilince geçilirken oyuncakların varlığının sonrada baba ve aile kavramının tanınmasıyla dünya anneden bölünür ama yine de annenin etrafında döner.

Anneden ayrı kalmaktan, anneyi kaybetmekten ölümden korkar gibi korkar çocuk. Anne vatandır. Anne kutsaldır. Anne kucaktır. En büyük felâkettir annesizlik. Annenin çocuğundan bir süreliğine bile ayrılması çocukta travmalara yol açar. Anne sürekli özlemdir.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Anne Islam sözleri

Anne, yemek yemediğinizde aç kalan, ancak sizde yerseniz doyduğunu hisseden, kendinden sizin için vazgeçebilecek tek varlıktır. Her ne kadar üzsek de geceleri uyurken nefes alışverişini dinleyip huzur bulmamızı sağlayan ve yokluğuyla bizi de yok edebilecek tek insandır. Her şeyimizi anlatabildiğimiz arkadaşımız, bizi arkadaşlarımızdan kıskanan, vakit geçirmekten zevk aldığımız, sarılıp ağladığımız, güldüğümüz, hayatımızın vazgeçilmez parçasıdır.

Annenin yaptığı her iş mükemmel, her dediği doğrudur. Anne bilge, anne yüce, anne otoriterdir. Ve onun her istediği koşulsuz yerine getirilmeye, gözüne girilip taktiri kazanılmaya, okulda başarılı olup yüzü güldürülmeye çalışılır. Anne için resim çizilir, şiir yazılır, şarkılar söylenir, çeşitli beceriler sergilenir. Harçlıklar Anneler Günü’nde hediye almak için biriktirilir. Her güzel hareket, toplum içinde terbiyeli davranış, okulda başarı ve takdir alma, hiç karşılık beklemeden hep veren anneyi memnun etmek, aynı zamanda anne tarafından önemsenmek içindir.

Bu kadar çok sevilen, tüm varlığıyla çocuğa ait olan anne kimseyle ve hiçbir şeyle paylaşılmak istenmez; babadan, kardeşten, eve gelen misafirden, televizyon programındaki yabancı insanlardan kıskanılır.

Anne, bütün acılara açılan şemsiyedir. Sesimizden ateşimizi ölçebilen insan, kuzey rüzgârı da esse kopsa da fırtına, sığınacağımız tek liman. Yemek uzmanı, düzen insanı, bilgili, kültürlü şahsiyet, laf sokma dalında Oscar adayı, hatta ona taptığımız insan, evimizin kraliçesi, başımızın tacı, en aziz varlığımız. Bizi dünyada en fazla sevebilen ilk aşktır anne. İlk dost, ilk patron, ilk insan gözlerine her baktığımızda ayaklarının altındaki cennete uzandığımız kadındır. İnsanı hayat boyunca gerçekten seven tek varlık; göğsüne yatıp sadece öyle durmanın bile terapi etkisi yaptığı kadın. En incinmemesi gereken insan, en geçerli yaşam sebebi.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Bizi her dakika özleyen, sabaha kadar baş ucumuzda bekleyen, üstümüzü örten, dünyanın en büyük kutsal varlığına özel bir gün, Anneler Günü ilk olarak Antik Yunanların mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar kutlamalarıyla başlar.

Dünya’da ve Türkiye’de Anneler Günü

ABD’de Anna Jarvis’in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişler.

Amerikalı genç Jarvis annesinin vefatının ardından yaşadığı acıyı atlatamamış, annesinin yerini hiç bir şeyle dolduramamıştır. Her sene annesinin ölüm yıl dönümü geldiğinde eşsiz bir acı duyar ve bunu etrafındakilere de yansıtırmış. Yine annesinin bir ölüm yıl dönümünde yani Mayıs ayının ikinci Pazar günü etrafındaki herkesi bir araya getirerek “bu günün anneler günü olmasını çok istiyorum ve Anneler Günü adıyla her yıl kutlanmasını kabul eder misiniz?” diye sormuştur. Bu düşüncesi herkes tarafından kabul görmüştür ve artık her Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü kutlanmıştır.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Türkiye’de ise Anneler Günü resmi olarak ilk kez Türk Kadınlar Birliği öncülüğünde 1955 yılında kabul edilmiş ve Nene Hatun 1955 yılında “Yılın Annesi” seçilmiştir. (Tuncer,1957:22). 13 Mayıs 1956’da ikincisi kutlanan Anneler Günü’nde ise Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım yılın annesi seçilmiş ve PTT İdaresi üzerinde Zübeyde Hanımın fotoğrafı bulunan ilk gün pulunu bastırmıştır.(Nihal,1963:4) 1963 yılından itibaren ise Hürriyet gazetesi her yıl Anneler Günü’nde “Yılın Annesi” ni seçmeye başlamıştır.

Amerikalı Anna Jarvin’in çabalarıyla gerçekleşen, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanarak geleneksel hale gelen ve annelere özgü bir gündür. Amacı çocukların annelerine duyduğu sevgiyi bu gün aracılığı ile ifade etmeleridir.

Annelerimiz bir günümüzde değil her günümüzdedir. Bu dünyadaki en güvenli sığınak onun kucağıdır. Fedakârlığın, sevginin, sabrın, güzelliğin en iyi tanımıdır. Hani deriz ya ölümsüz sevgi diye işte onların bize olan sevgisi ölümsüzdür. Onları daha iyi anlayabilmek için bizlerin de birer anne olması gerekir.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Annelerimize sadece Anneler Günü olan Mayıs ayının ikinci Pazar günü değil yılın her gününde anneler günü gibi yaşatmalıyız. Onları kaybetmeden, onların bizim için ne kadar değerli olduğunu unutmadan onlara sevdiğimizi söyleyelim. Onlar için en güzel, en değerli hediye sevgiyi hissetmeleri ve yanaklarına bıraktığımız o paha biçilemez kocaman busedir.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

ANNELİK İLE İLGİLİ SÖYLENEN SÖZLER

 •  Cennet anaların ayakları altındadır. (Hz. Muhammet)
 •  Kadının en büyük vazifesi analıktır. (Atatürk)
 •  Anne kalbi çocuğun okuludur. (Henry Ford Beecber)
 •  Ana sevgisi bencil duyguların en üstünüdür. (Alain)
 •  Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız söyleyeyim; annemdir. (Abraham Lincoln)
 •  Hiç bir süs, bir elbise, bir kadını analık sevgisi kadar güzelleştiremez. (Brachuogel)
 •  Anne, hayatın sonsuzluğudur. (Emile Zola)
 •  Hiç kimse, kollarında çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıdeğer değildir. (Goethe)
 •  Anne yüreği dibinde af bulunan bir uçurumdur. (Honore de Balzac)
 •  Anne her zaman haklıdır. (Herman Sudermann)
 •  Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. (Hz. Muhammed)
 •  Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. (Ostrovski)
 •  Kadınlar zayıftır ama anneler kuvvetlidir. (Victor Hugo)
 •  Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz . (Victor Hugo)
 •  Dünyada öğretilen tüm bilgilerin hiçbiri, bize bir ananın bir bakışının, bir kelimesinin verdiği şeyi anlatamaz. (Wilhelm Raabe)
 • Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

ANNELER GÜNÜ ADINA SÖYLENEN ŞİİRLER

ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!

Necip Fazıl Kısakürek

ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem

Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.

H. Latif SARIYÜCE

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

ANNELER GÜNÜ
“Anneme ve bütün annelere”
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Kaç geceler bana ninni söylerdi
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Uzun kış geceleri masal masaldı
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi
Sokağa çıkarken ‘Yavrucuğum üşütme’ derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım
Selam sana Anneler Günü İstanbul’dan
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan
Vefalı ellerinden öperim anacığım.

Ümit Yaşar Oğuzcan

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Dokuz Ay Koynunda
Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti anam
Acı tatlı zahmetime katlandı
Uçurdu yuvadan yürüttü anam

Anaların hakkı kolay ödenmez
Analara ne yakışmaz ne denmez
Kan uykudan gece kalkar gücenmez
Emzirdi salladı uyuttu anam

Anam doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu anam

Ben yürürdüm anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklayıp okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı öngördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti anam

Ana ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Tükenmez borcum var anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı anam

Veysel der kopar mı analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü anam

Aşık Veysel

Annelik dünyadaki en güzel şeydir.

Anneler hayatımızın gerçek kahramanlarıdır.

İyi bir hayata sahip olmanın en iyi yolu iyi bir anneye sahip olmaktır.

Bir annenin sevgisi güzel, güçlü ve koşulsuzdur.

“Bir annenin sevgisi koşulsuz, kalıcı ve sonsuzdur.”

“Anne sevgisi gibi bir sevgi yoktur.”

“Bir annenin sevgisi asla yaşlanmaz.”
Bir annenin sevgisi yukarıdan gelen bir lütuftur.

Önemli olan ne kadar verdiğimiz değil, vermek için ne kadar sevgi harcadığımızdır.

Senin gibi harika bir anneye sahip olduğum için çok şanslıyım!

Bir annenin sevgisinin yeri doldurulamaz.

Annem benim en iyi arkadaşım, en büyük öğretmenim ve dünyamın merkezidir.

 1. Bir annenin sevgisi, diğer herkes terk ettiğinde sabırlı ve bağışlayıcıdır,

Ve kalp kırılsa bile asla başarısızlığa uğramaz ya da duraksamaz;

Bir annenin sevgisi her şeye inanır, her şeye katlanır ve her şeyi umut eder;

Ve kalbi kırılsa bile asla başarısızlığa uğramaz ya da duraksamaz;

 1. Bir annenin sevgisi özverilidir ve yaşları ya da hayattaki durumları ne olursa olsun çocuklarına koşulsuz olarak verir;
 2. Bir annenin çocuğuna olan sevgisi, yukarıdaki cennetten aşağıdaki dünyaya kadar hissedilebilir!
 3. Bir annenin sevgisi kimsenin açıklayamayacağı bir şeydir, sonsuza kadar süren bir sevgidir ve asla kaybolmaz.

Bir annenin sevgisi dünyadaki en tatlı ve en saf sevgidir.

Bir annenin kalbi, çocuğunun ilk okul odasıdır.

Bir annenin gülümsemesi her günü aydınlatabilir.

Bir annenin sevgisi ruhu ısıtır, büyüklük ilhamı verir ve umudu çoğaltır.

Bir anne, beş kişi için sadece dört dilim pasta olduğunu görüp, turtayı hiç önemsemediğini hemen açıklayan kişidir.
Bir annenin sevgisi, sevgilerin en değerlisidir.

Verdiğimiz sevgiyle olduğumuz şey oluruz ve olduğumuz şey bize sevme hakkı verir.

Bir annenin sevgisi mücevherlerden daha değerlidir.

Bir annenin kolları şefkatten yapılmıştır ve çocuklar o kollarda mışıl mışıl uyurlar.

Sevginin daha çok sevmekten başka çaresi yoktur.

Bir annenin kalbi bir çocuğun okul odasıdır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anne

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments