Felsefe Filozofi ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1

Felsefe Filozofi ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1

İçindekiler

Alexandre Dumas
Felsefe, ne kadar soğuksa itikat da o kadar sıcaktır, birinin kaynağı sönük mantık, diğerinin ise nurlu bir kalptir.

Felsefe Filozofi ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1


Hegel
Saf ve sağlam kalabilmiş bir ruh, gerçeğe ulaşmak ihtiyacını duyar. Felsefe ise, gerçeğin ülkesinde oturmaktadır.


Montaigne
Felsefenin insanlara, yaşamaya başlarken de, ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır.

Felsefe Filozofi ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1


Hz. Mevlana
Felsefeye sarılan kişinin aklı, akılla anlaşılabilen şeylere bağlanmış kalmıştır.


Francis Bacon
Biraz felsefe, insanın zihnini dinsizliğe meylettirir; felsefede derinleşmek, zihinleri dine yaklaştırır.


Aliya İzzetbegoviç
Sanat, felsefe ve dinin asıl manası, insanın dikkatini muammalara, sırlara ve sorulara çekmelerinde yatmaktadır. Bu ise şuurumuzun uyanması demektir.

Felsefe Filozofi ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1


Sokrates
Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.


Epikür
Felsefeyle uğraşma zamanının daha gelmediğini ya da artık geçmiş olduğunu söylemek, mutlu olmanın zamanı daha gelmedi ya da artık geçti demekten farksızdır.


Goethe
Felsefe, aklın sınırlarına işaret eder ve onları sözle çözmeye çalışır.


Victor Hugo
Felsefe, düşüncenin mikroskobudur.


Epiktetos
Felsefe, zaruri ve elzem vazifelerde, cılızlığımızı anlamakla başlar.

Felsefe Filozofi ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1


Vincenzo Gioberti
Felsefe tüm bilimlerin ruhudur.


Peter Abelard
Felsefe inanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır.


Joseph Maistre
Felsefe, koşulsuz sorgulamadır.


Platon
Zihin dönüp kendini incelemeye başlamadan gerçek felsefe yapılamaz.


Ludwig Wittgenstein
Tüm felsefe dilin eleştirisidir.


Thomas Hobbes
Boş vakit, felsefenin annesidir.


Aristo
Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Felsefe Filozofi ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1


Montaigne
Şaşma felsefenin temeli, soruşturma gelişmesi, bilgisizlik son aşamasıdır.


Karl Jaspers
Felsefe yolda olmak demektir.


Descartes
Felsefesiz yaşamak sahip olunan bir çift kapalı gözü açmaya hiç tenezzül etmemektir.


Albert Camus
Felsefe, utanmazlığın çağdaş biçimidir.


Friedrich Nietzsche
Felsefe, dünyanın yaratılmasına yönelik en ruhsal güç istencinin amansız dürtüsüdür.


Max Horheimer
Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür.


Ludwig Wittgenstein
Felsefe konusunda en yavaş konuşabilen kazanır, ya da bitişe en son varan.


Karl Marx
Filozoflar dünyayı yalnızca farklı biçimlerde yorumladılar. Oysa mesele onu değiştirmektir.


Montaigne
Felsefe; bizi başkası için değil kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir.


Immanuel Kant
Felsefe öğrenilmez, yapılır.


Bernard Shaw
Filozof doğanın pilotudur, cennete götürmek isterken cehenneme de sürükleyebilir.


Descartes
Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.


Arthur Schopenhauer
İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır.


Friedrich Nietzsche
Felsefe, bugüne dek anladığım, yaşadığım anlamıyla, yüksek bir dağda, buzun içinde gönüllü yaşamaktır.


Ali Şeriati
İlme dayanmayan felsefe, hayalciliktir.


Alphonse Karr
İnsan; her felsefesi ve ilmi görüşün temel mevzuudur. O hesaba katılmadan ne bir felsefe yapmak, ne de ilimlere geçmek mümkün değildir.


Hz. Mevlana
Filozofların felsefesi, insanoğlunun zan ve şüphesini artırır. İslam’ın hikmeti ise, insanı yücelere ulaştırır.


François de La Rochefaucauld
Hikmet ve felsefe, geçmiş ve gelecek dertlerin kolaylıkla hakkından gelir; fakat bu günün dertleri de onun hakkından gelir.


Descartes
Felsefe bir ağaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. Gövdeden çıkan kollar da öteki bütün bilimlerdir.


Cezmi Ersöz
Bütün felsefe kitapları kendin olmayı telkin eder. Ancak aydının trajedisi tam da bu noktada her an biraz daha yabancılaştığının farkına varmaktır.


Leibniz
Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek, beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir.


Baruch Spinoza
Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir.


Arthur Schopenhauer
Sayfaların arasında gözyaşları, ağlama, dişlerin birbirine çarpması ve karşılıklı katletmenin korkunç gümbürtüsü olmayan felsefe, felsefe değildir.


Max Horheimer
Felsefeye inanmak, insanın düşünme yetisinin korku yüzünden körelmesine karcı çıkmaktır.


Ludwig Wittgenstein
Felsefe aklımızın dille büyülenmesine karşı verilen bir savaştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe#:~:text=Buna%20g%C3%B6re%2C%20felsefe%20Yunanlar%20i%C3%A7in,i%C3%A7in%20yeni%20tan%C4%B1mlar%20%C3%BCreten%20ki%C5%9Fidir.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments