DEVLERİN VARLIĞINI KURAN BİLİYORDU! 1

DEVLERİN VARLIĞINI KURAN BİLİYORDU!

DEVLERİN VARLIĞINI KURAN BİLİYORDU!

DEVLERİN VARLIĞINI KURAN BİLİYORDU! Devlerin yaratılışı İnsanoğlunun atası Adem yaratılmadan çok önce cinler yaratılmıştı. Cinler, Dünya’dan önce Mars gibi başka gezegenlerde muhtemelen yaşamlarını sürdürdüler. Bu gezegenlerde yaşayan “cin toplumları”, insan toplumları gibi kendilerine gelen elçilerin İslam’a çağrılarını kabul etmeyip, elçilerini öldürmek istediklerinden dolayı, yaşadıkları gezegenle birlikte helaka uğramışlardır. Allah, insanlar gibi cinleri de takva ve fucura yönelme potansiyelleriyle yaratmıştır. Bir süre Allah’a köle olarak yaşayan cinler, daha sonra sapmışlardır. Cin toplumlarına da içlerinden elçiler gönderildi ve uyarıldılar. Ancak uyarılardan yüz çeviren,

yaşadıkları gezegeni ifsad eden ve kan döken cin toplumları, Sünnetullah gereği helak edildiler. Cinlerin boyut ve hızları dikkate alındığında helaklarını, “zalim cin toplumu”nun yok oluşuyla beraber yaşadıkları gezegenin yaşanmaz hale geldiği şeklinde anlayabiliriz. İslam’a çağıran elçilere icabet edenlerin ise kurtuluşa ererek; başka bir gezegende; en son Dünya’da yaşamaya devam ettikleri bir

gerçektir. Bu helakların sayısını Allah bilir. Ancak şu da bir gerçektir ki; Adem daha yaratılmadan önce dünyanın sorumlu sakinleri elbette cinlerdi. Cini andıran bir görüntü. İblis, Allah’tan en çok korkan ve O’na itaatte en önde bulunan “cin toplumu”nun öncülerinden birisiydi. Allah onu, kendisine olan bu “samimi itaati ve ibadeti” sebebiyle yükseltti ve başmelekler boyutuna çıkardı. O artık meleklerle beraber Allah’ı zikreden “nefis sahibi bir melek”ti ve ismi de Azaz-El’di. Yani

“El”in(Allah’ın) azizi; şereflisi, değerlisi. Dünya’da yaşayan “cin toplumu”nun uyarıcı elçilik görevini ve liderliğini de üstlenen Azaz-El, zaman zaman Dünya’ya gelip müslüman cinlerle beraber, kafir cinlere karşı savaşmış ve büyük yararlıklar göstermiştir. Bu durum, Adem yaratılıncaya kadar böyle devam etmiştir. İlk önce Adem’in kendisine bağlı olacağını sanan Azaz-El, daha sonra “meleklerle beraber Adem’e saygı”ya çağrılacağını anlayınca; kalbinde sakladığı kibrini açığa vurmuştur. Azaz-El, Sonsuz Yüce Allah’ın kendisine verdiği “yükselme nimeti”nin şımarıklığı ve sapkın cinlerle mücadeledeki başarılarının sarhoşluğuyla;

günbegün kendisini diğer meleklerden de üstün görmeye başlamıştır. Daha sonra bu saklı kibrini, Sonsuz Yüce Allah ortaya çıkarmış ve kovmuştur. Böylece “melek boyutu”ndan düşürülmüş, Azaz-El iken İblis; ümitsiz, değersiz bir cin-şeytan olmuştur. Adem’in cennette denenmesinde de kendisine rol verilen İblis; Adem’i de cennetten kovdurmuş ve yeryüzünde Adem ve oğularının, yeminli-intikamcı bir düşmanı olmuştur

DEVLERİN VARLIĞINI KURAN BİLİYORDU!

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Devler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments