Dert ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

Dert ile ilgili Atasözleri Açıklaması ve Anlamı

İçindekiler

Dert, çekene göredir
Bir derdin büyüklüğü kişiden kişiye değişir. Çünkü her kişinin etkilenme derecesi farklıdır. Bu bakımdan, bir kimse için büyük olan dert, bir başkası için küçüktür.


Dert ağlatır, aşk söyletir
Âşık olan kişi, yaşadığı olaylar karşısında duygusaldır. Mutsuzluğunu ağlamakla yansıtır. Derdi ve sıkıntısı çok olan bir insan da her önüne gelene dert ve sıkıntılarını anlatmaya başlar.


Dert bir olaydı ağlamak kolaydı
Tek bir derdi olan kişi ağlar, sızlar belki de bir yolunu bulup derdini aşar. Ama derdi birden çok olana ağlamak da yetmez.


Dert gezmiş, derman beraber gezmiş
Yaşayan her canlının türlü sıkıntıları ve dertleri vardır. Ölüm hariç her derdin çaresi vardır. İnsan sıkıntı ve dertlerine katlanmak yerine, çareyi bulma yollarını aramalıdır.


Dertsiz baş, bostan korkuluğunda
Can taşıyan her başın bir derdi vardır. Derdi olmayan, ancak bostan korkuluğu gibi cansız başlardır.


Dertsiz baş, mezara taş
Herkesin kendine göre bir derdi, sıkıntısı vardır. Yaşayan her insan dertten, çileden yakasını kurtarabilmiş değildir. Yaşadıkça da kurtaramayacaktır. Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur. Bu demektir ki, insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır. Mezar taşıyla temsil edilen baş dertsizdir.


Dertsiz baş olmaz
Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır. Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir. İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini azaltmaya çalışmalıdır. Maddî zorlukların aşılması dertlerin bittiği anlamına gelmez. Yaşam sorunlarla doludur.


Dertsiz baş terkide gerek
Herkesin kendine göre bir derdi, sıkıntısı vardır. İnsan yaşadığı sürece dertten, sıkıntıdan uzak kalamaz. Kesilip atın heybesine konmuş düşman başı dertsiz baştır. Yani dertsiz baş, ölmüş insan başıdır.
* terki : Atın eyerine takılan küçük heybe.


Dertsiz bir kabak varmış, onun da başını kesip içini oymuşlar
Görünüşe göre dertsiz sanılan kişilerin de türlü dert ve sıkıntılarının olduğu unutulmamalıdır.


Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
Derdi olmayan kimse önemsiz şeyleri kendisine dert edinerek söylenir, borcu olmayan kimse de evlenirken birçok şey satın almak zorunda kaldığı için borçlanır.


Derdini söylemeyen derman bulamaz
Her derdin, müşkülün, güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir. Böyle kötü bir durumda bulunan kişi, içinde bulunduğu bu durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere, yakınlarına açmalıdır. Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir, sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir.
* derman : Çıkar yol, çare.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments