Savaş üzerine söylenmiş Güzel Sözler

Savaş üzerine söylenmiş Güzel Sözler

İçindekiler

 

Napoleon Bonaparte
Savaş sanatı, öyle bir ilimdir ki onda hesap edilmeyen ve düşünülmeyen bir şey muvaffak olamaz.


Moltke
Savaşta en akıllıca davranış, en cesurane kararı vermekle olur.


Özdemir Asaf
Savaş da bir barıştır bir bakıma. Şöylesine ki, onda ikincilik yoktur.


Nicola Machiavelli
İstediğiniz zaman başlatabilirsiniz savaşı; ama ancak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz.


Albert Einstein
Propagandayla zehirlenmedikleri sürece, kitleler asla savaş düşkünü değildir.


Will Rogers
Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor.


Sun Tzu
Savaşta en önemli şey hızdır.


Herbert Clark Hoover
İhtiyar adamlar, savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir ve her türlü meşakkat ve sıkıntıyı çeken de gençlerdir.


Samuel Smiles
Büyük savaşlar tarihinde, yalnız generallerin adları hatırda kalırsa da zaferler, büyük ölçüde erIerin kıymet ve cesaretleri sayesinde kazanılmıştır.


Duke Of Wellington
Kaybedilmiş bir savaş, kazanılmış bir savaşın yarısı kadar hüzün vermez.


William Churchill
Savaşta, karar ve azim; yenilgide, meydan okuma; zaferde, bağışlayıcılık; barışta, iyi niyet.


Mustafa Kemal Atatürk
Savaş zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır, milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça, harp bir cinayettir.


Bernard Shaw
Korkudur, insanı savaştıran ve aldırmazlıktır savaştan kaçıran, savaşın başlıca kaynağı korkudur.


Tacitus
Savaşın çeşitli cilveleri arasında en şaşılacak olan şudur; başarıyı herkes kendinden bildiği halde, yenilmenin suçu yalnız, komutanın sırtına yükletilir.


Moltke
Bir savaş, savaş sırasında değil savaştan önce kazanılır.


Epiktetos
Eğer yenmesi senin elinde olmayan bir savaşa girmezsen, yenilmezsin.


Lyndon B. Johnson
Savaşı kazanacak kadar kuvvetli, savaştan kaçacak kadar akıllı olmalıyız.


Jean D’arc
Bütün savaşlar, önce insanın zihninde kazanılır.


Krezüs
Barışta oğullar babalarını, savaşta da babalar oğullarını gömerler.


Napolyon Bonaparte
Savaşta başarı kazanmak için, manevi gücün rolü dörtte üç, maddi gücün rolü ise dörtte birdir.


H. N. Brailsford
İnsan savaşın ne olduğunu, ancak bittiği zaman anlar.


Albert Einstein
Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak.


Japon Atasözü
Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.


Sun Tzu
Düşmanla daha karşı karşıya gelmeden önce savaşı kazanana, gerçek savaşçı derler.


Savaş üzerine söylenmiş Güzel Sözler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments