Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler

Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar.

 
Bertolt Brecht

Özgürlük, hapisten farklı türde bir ağrıdır.

T. S. Eliot

Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur.

Thedor Wiesengrund Adorno

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel SözlerÖzgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir.

Isaiah Berlin

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir.

Voltaire

Geçici güvenliği için özgürlüğünü verenler her kimse, ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler.

Benjamin Franklin


Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür.

Albert Camus

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Özgürlük vazgeçmeniz için kışkırtıldığınız bütün hediyelerden daha değerlidir.

Baltasar Giracian

Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapmaktır.

Montesquieu


İnsanların özgür olmasını isterim, kralların kalabalıklardan, benim sizden olduğum kadar.

Lord Byron – Don Juan

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


İki şeye hakkım var: özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez.

Che Guevara

Özgürlük sevgisi diğerlerini sevmektir, güç sevgisi kendimizi sevmektir.

William Hazlitt

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel SözlerÖzgürlük denmeye değer biricik özgürlük, başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak özgürlüğüdür.

John Stuart Mil

Olağanüstü şeylerde dahi hiçbir şey özgür olmaktan daha üstün değildir. Ancak özgürlük ile yaşamaktan daha zor bir şey de yoktur. Özgürlük genel olarak fırtınaların ortasından ortaya çıkar. Toplum içindeki uyuşmazlıklar ile en iyi halini alır. Onun faydası ve değeri ne yazık ki çok daha sonra kavranır ve bilinir.

Alexis de Tocqueville

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Özgürlük kendi kendine yeterli olmanın en yüce meyvesidir.

Epikuros


Özgürlük sorumluluk altına girmektir, bu yüzden birçok insan ondan korkar.

George Bernard Shaw

Özgürlük bir görevdir, bir hak değil.

Benito Mussolini

Özgürlük ve güvenlik için uğraşırken, her bir bireyin kendi durumunu daha iyi yapmak için doğal çabası öyle güçlü bir ilkedir ki tek başına ve hiçbir destek almadan, toplumu yalnızca zenginlik ve refaha kavuşturmakla kalmaz. Aynı zamanda devlet kanunlarının aptallığına ve sıklıkla kendi faaliyetlerine ayak bağı olmasına rağmen yüzlerce bu gibi saçma engelin üstesinden gelir.

Adam Smith

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Özgürlükten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsun, hiç biz zaman fazla baskının sağladığı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir.

Mustafa Kemal Atatürk

Ahlâk dünyasının eşiğinde özgürlük fikri ile karşılaşırız. “İnsanoğlunun yarattığı en ağır kavramlardan biridir” o. Bir zamanlar bir dogma, tarihin akışında hipotez, şimdi birçoklarının gözünde hayal olsa ve bütün davranışlarımızın çiğnenmez kanunlarla belirlendiğine kati bir şekilde ikna olsak bile özgürlük olmadan yapamayız.

Havelock Ellis

Özgürlük bir politik amacın vasıtası değildir. En değerli politik amacın ta kendisidir.

John Dalberg-Acton

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir. Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir. Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır.

Louis Brandeis

Kadının özgürlüğü; kadını ucuz emek gücü olarak gören ve yoksulluğu dayatan kapitalizme karşı mücadeleden geçer.

Deniz Gezmiş

Bütün diğer özgürlüklerin önkoşulu olan ekonomik özgürlük, sosyalistlerin bize söz verdiği ve sadece bireyin değersizleştiği ve seçme gücünü terk ederek elde ettiği ekonomik yardım özgürlüğü olamaz. Ekonomik özgürlük, seçme hakkıyla beraber içinde bu hakkın risk ve sorumluluğunu taşıyan ekonomik faaliyet özgürlüğü olmalıdır.

Friedrich Hayek

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır.

Charles de Montesquieu

Özgürlük sürekli girişimcilik için bir fırsattır.

Graham Wallas

Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir.

Woodrow Wilson

Daha fazla farkında olmamız gereken şu ki özgürlüğün kendiliğinden bir koruyucusu yok.

Michael Dixon

Özgürlük ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Özgürlük bölünemez bir kelimedir. Tadına varmak ve onun için kavga etmek istiyorsak, onu zengin fakir ayırt etmeden, fikirlerimize katılsınlar ya da katılmasınlar, hangi ırk ve renkten olurlarsa olsunlar, herkese yaymaya hazır olmalıyız.

Wendell Wilkie

Kapitalist sistemin özgürlük konusunda üstünlüğü, hukuk konusunda özgürlüğü ve üretim konusunda üstünlüğü toplamda üç değil bir üstünlüktür. Çünkü hukuk, özgürlüğü takip eder ve üretkenlik, özgürlük ve hukuku takip eder.

Henry Hazlitt

Özgür bir toplum enerjiyi ve insanların yeteneklerini kendi amaçları uğruna harcamaları için serbest bırakır. Özgürlük çeşitlilik ve aynı zamanda hareketlilik demektir. Bugünün dezavantajının yarının ayrıcalığı olması fırsatını korur ve süreç içinde yukarıdan aşağıya hemen herkesin daha dolu ve zengin bir hayat sürmesini sağlar.

Milton Friedman

Toplumun ekonomik temeli bağımsız ve devletten ayrı olmadıkça ve gücü elinde tutanların kendilerini sınırlandırmaları desteklenmedikçe bireysel özgürlük uzun ömürlü olmaz.

Philip Vander Elst

Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi.

Adolf Hitler

Özel mülkiyete karşı olan bir halk özgürlüğün ilk unsurlarından yoksundur.

Lord Acton

Özgürlük sağlık gibidir, varken sorgulanmaz, çantada keklik gözüyle bakılır, kaybedince farkına varılır.

Henry C. Wallich

Özgürlük her zaman ayrıca sorumluluktur ve eylemde bulunma özgürlüğü ayrıca eylemden sorumlu olmaktır.

Ernest Barker

Ortaçağ anlayışında özgürlük belli bir mülkten haz alma hakkıydı. Kralın ya da bir başkasının müdahalesi olmadan kendi kendine bir şey yapma özgürlüğüydü.

Sir Arthur Bryant

Gerçekten önemli ve ilham verici her şey özgürce çalışan birey tarafından üretilir.

Albert Einstein

Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu.

Frédéric Bastiat

Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur.

Noam Chomsky

İnsanları özgür yapan gerçek çoğunlukla insanların duymak istemediği gerçektir.

H. Agar

Özgürlük daha ileri politik bir sonucun aracı değildir. Kendisi en ileri politik sonuçtur. Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir.

Lord Acton

Aşk anarşisttir, özgürlük ister.

Romain Gary

Genel yasalar kişisel emirler kadar gaddarca olabileceği için hukukun üstünlüğü özgürlüğü garantilemez. Fakat hukukun üstünlüğüne güvenin artması batı toplumunu sıradan vatandaşın genel anlamıyla efendisinin keyfi iradesinin öznesi olduğu bir dünyadan sıradan vatandaşın kendi kendinin efendisi olarak görebileceği bir dünyaya çevirmesinde şüphesiz önemli bir rol oynadı.

Milton Friedman

Özgürlük ister istemez istemediğimiz birçok şeyin de yapılması ve ortaya çıkması demektir. Özgürlüğe olan inancımız, belli durumlarda öngörülebilir sonuçlar doğuracağı için değil, dışarıdan bir müdahale olmadığı müddetçe onun kötü şeylerden ise iyi şeyler için daha fazla dinamik yaratacak olması.

Friedrich Hayek

Edib Akbayram

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments