Kitap ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler

George Sand
Kitap beni her zaman eğlendiren, avutan bir arkadaş, bana akıl öğreten bir dost olmuştur.

İçindekiler


Hz. Ebubekir r.a.
Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletti kişilerin güzel kokulu çiçekleridir.


Alphonse Daudet
Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.


Amos Bronson Alcott
Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.


Anatole France
Bir kitabın ne kadar okuyucusu varsa, o kadar değişik çeşidi var demektir.


Baltasar Gracian
Bazıları kitabı kalınlığıyla ölçer, sanki kafayı değil de kolları çalıştırmak için yazılmışçasına.


Bernard de Saint Pierre
İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.


Bulwer Lytton
İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir.


Calvin Coleridge
İyi bir kitabın, iyi seçilmiş ve iyi bakılmış bir meyve ağacına benzediğini söylemek, hakikaten daha azını söylemek demektir, onun meyveleri yalnız bir mevsimlik değildir.


Cemil Meriç
Seçiş hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya, kitaplar dünyası.


Christopher Morley
Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kağıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın, ona tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizde dolaşan gemiler, eğer o kitap gerçekten benim anladığım anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vardır.


L. Annaeus Seneca
Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.


Konfücyus
Allah’ım bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.


Denis Diderot
Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarımdır.


Earl Nightingale
Güneş dünya için ne anlama geliyorsa, kitap da benim için aynı anlama gelir.


Clarence Day
Kitapların dünyası, insanın en hayret verici yaratıklarından biridir. Abideler yıkılır, milletler kaybolur, medeniyetler büyür ve ölür fakat bütün bu medeniyetlerin, tekrar tekrar nasıl ortaya çıktıklarını gösteren kitapların dünyası; hala genç, hala yazıldıkları gün kadar taze, yazarlarının yüzlerce sene önce ölmelerine rağmen, hala insanların kalplerinden geçenleri anlatarak hayatlarını devam ettiriyorlar.


Friedrich Nietzsche
İyi okurlar bir kitabı daha iyi, rakipler ise daha anlaşılır yaparlar.


Emile Zola
İnsanlık yalanı vc adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir.


Alexander Pope
Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir.


Ezra Pound
Hiçbir insan, içindekilerden hiç olmazsa bir parçasını gözleri ile görmedikçe ve bizzat yaşamadıkça, derin bir kitabı anlayamaz.


Francis Bacon
Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları ise sindirilmek içindir.


Alfred de Vigny
Asıl iktidarın kitapta olduğunu gördükten sonra, hükümdarlar da kaleme sarılıp kitap yazmaya başladılar.


Franz Kafka
Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır.


Joseph Joubert
Yeni kitapların vahameti, eski kitapları okumamıza mani olmalarıdır.


Georges Duhamel
Kitap, yalnız kalmış adamın dostudur.


H. Flechter
Yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkumdur.


Henry David Thoreau
Bir kitap okumakla, hayatında yeni bir çağ başladığının tarihini, ne kadar çok sayıda insan kaydetti.


Thomas Morey
Tarih kitapları insanları akıllı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, felsefe derin, ahlak kitapları ciddi ve temkinli yapar; mantık ve hitabet ise insana tartışma yeteneği kazandırır.


Henry Huxley
İnsanların aynası, kitaplardır.


Bulwer Lytton
Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.


Henrich Ibsen
Kitaplar, hiç solmayacak güllerdir.


Herman Hesse
Kelimeler olmasaydı, yazı olmasaydı, kitaplar olmasaydı; tarih olmazdı, insanlık kavramı olmazdı.


Heryo
Kitaplar, zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir.


Thomas Cariyle
İnsanların bu dünyada yapabildikleri en önemli en güzel ve en değerli şeylere, biz kitap deriz.


Franklin D. Roosevelt
Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.


Horatius
Elimde olsaydı her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim.


Voltaire
Seçilmiş birkaç güzel kitaptan güzel, ne olabilir.


Isac Barrow
Kitaba aşık bir kimse için kitaptan daha sadık bir arkadaş, daha faydalı bir yardımcı, daha neşeli bir dost olamaz.


İmam-ı Rabbani
İyiyi arayan ruhun muhtaç olduğu asil dost, hakikati seslenen kitaptır.


Japon Atasözü
Kitap, ruhun ilacıdır.


Elbert Hubberd
Biz zevk için harcadığımız paradan fazla, kitap için sarfetmediğimiz müddetçe, bu ülke hiç bir zaman medeni bir ülke olamayacaktır.


Mark Twain
Kitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyen bir insan üzerinde üstünlüğü yoktur.


Jesu Lee Bennet
Kitaplar insan hayatının tehlikeli denizlerinde, bize yol gösteren pusulalar ve haritalardır.


Montaigne
Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.


John K. Bangs
Kitapların amacı; insanlara dürüst, eğitimli ve çalışkan olmayı öğretmektir.


Herbert Spencer
Bir ihsanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.


Victor Hugo
Kitap basımı icadı, dünya tarihinin en mühim hadisesidir.


Franz Kafka
İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız, okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.


Henry David Thoreau
Önce iyi kitaplar okuyun, yoksa onları elinize almak için, hiçbir istek duymazsınız.


John Ruskin
Bütün kitapları ikiye bölmek mümkündür, bugünün kitapları ve bütün zamanların kitapları.


Wolfgang Van Goethe
Bir kitapta altını çizdiğimiz yerler, doğrudan doğruya bize hitap eden yerler değil midir?


P. N. Ovidius
Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin, sonu acıdır.


Jonathan Swift
Kitaplar, aklın çocuklarıdır.


Suut Kemal Yetkin
Kitaplar bir odanın olduğu gibi, bir kafanın süsü olmaktan ibaret değildir, onlar uygar her insanın günlük ekmeği, ruhun gıdasıdır.


Katip Çelebi
Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur, zaman zaman insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin, böylesine güzel bir dost görülmemiştir; ne incitir; ne incinir.


L. Annaeus Seneca
Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.


Thomas Cariyle
İnsanoğlunun bütün yaptıkları, düşündükleri, elde ettikleri ve başından geçenler kitapların sayfalarında yatmaktadır.


Leigh Hunt
İçinde yaşadığımız küre, iki dünyaya ayrılmıştır: Bildiğimiz coğrafya dünyası ve kitapların dünyası.


Victor Hugo
Kitaplar, soğuk; ama güvenilir dostlardır.


Thomas Kempis
Ben mutluluğu her yerde aradım; fakat elimdeki küçücük bir kitabı okuduğum küçücük bir yer dışında, hiç bir yerde bulamadım.


Lermontov
Hiçbir kitap mutlu olmayı öğretmez, ah mutluluk bir bilgi olsaydı o zaman soran kalmazdı.


Victor Hugo
Bilge kişiler, hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulur.


William Shakespeare
Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük krallıktır.


Mc Milllian
Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın, bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar.


Maksim Gorki
Kitapları seviniz, onlar yaşamınızı daha çekici bir hale sokacak, size dostça hizmet ederek düşüncelerin, duyguların ve olguların dolaşık ve gürültülü karmaşasında, yolunuzu bulmanıza yardım edecek, kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.


Marcel Proust
Kitap sessizliğin çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdır.


Sdney J. Harris
Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.


Ralph Waldo Emerson
En yüksek uygarlıkta kitap hala en yüksek zevktir, onunla kendilerini doyurabilen insanlar, felaketlere karşı panzehire sahiptirler.


Montaigne
Kimi kitaplar salt konularıyla yararlı olurlar, değerlerinde yazarın payı yoktur.


Ludwig Wittgenstein
Kitap yaşamla doludur, bir insan gibi değil bir karınca yuvası gibi.


Necip Fazıl Kısakürek
Seneler vurmadan silgiyi, bağlayın kitapla bilgiyi.


Oliver Goldsmith
Faydalı bir kitabı ilk defa okuduğum zaman, yeni bir dost edindim sanırım, beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi okurum.


Yuan Mie
Kadınlar gençlik için, yemek doymak içindir. Dostlar cemiyet için, seyahatler öğrenmek için, ev; çiçek, taş ve antika şeyler satın almak içindir, bunlar daha sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Kitaplar; hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem yel, hem yağmur, hem de soğuk içindir.


P. B. Madewar
Kitap öğretisine aşırı bağımlılık, hayal gücünü sınırlayıcı ve köstekleyici bir etki yapar.


Ralph Waldo Emerson
Şimdiye kadar kimse bir kitabın değerini ödememiştir, yalnız baskı tutarını ödemiştir.


Wolfgang Van Goethe
İçinde bir iyi yanı bulunmayacak kadar, kötü kitap yoktur.


Rene Descartes
İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyılların en seçkin zekalarıyla, önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.


Victor Hugo
Bir kitap dünyadan daha geniştir, çünkü maddeye düşünceyi katar.


Rober de Flers
Kitaplar çok iyi dostlardır; ama ödünç verildiklerinde çok acı çekerler, öylesine kırılırlar ki bir daha asla geri dönmezler.


Roy L. Smith
İyi bir kitap, iyi bir bankadan çok daha gerçek bir zenginlik içerir.


Sabahattin Eyüboğlu
En kötü kitabı yazan bile, kitap yasaklayandan daha saygılı ve daha az zararlıdır insanlığa.


Theodor Walker
Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.


Francesco Petrarca
Kitaplar, bizi iliklerimize kadar büyüler, bizimle konuşur, öğüt verir, bize bir çeşit canlı ve uyumlu bir içtenlikle bağlıdırlar.


John Milton
İyi bir kitap, düşünen insana yaşam veren kandır.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments