İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1

İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler

İçindekiler

Socrates
İlim aşağıdakileri yükseltir,cahillik yüksektekileri alçaltır.


Bhartrihari
İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir.


Hz. Muhammed a.s.
Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.


Hz. Ali r.a.
İlmin sonu, cehlin itirafıdır.


Hacı Bektaş-i Veli
İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.


Zübeyr Bin Ebubekir
İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir.


Mustafa Kemal Atatürk
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.


Hz. Muhammed a.s.
İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz.


Şems-i Tırmizi
İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır.


Hacı Veyiszade
İlim, üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat.


Albert Einstein
İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür.


Hz. Ali r.a.
İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir.

İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


İmam Şarani
İlim ürkek bir kuştur, bağlamazsan kaçar.


Hz. Ömer r.a.
Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin.


İmam-ı Şafi
İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.


Yahya Bin Muaz
İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.


Peyami Safa
İlim ile ileriye,din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir.


Hz. Muhammed a.s.
İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır.


Hz. Ali r.a.
Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem.


İ. Hakkı Bıçakçızade
İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır.

İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Hz. Ali r.a.
İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır.


Chesterfield
İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için sık sık ortaya çıkarma.


Cüneyd-i Bağdadi
İlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir.


Hz. Muhammed a.s.
Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.


Aristoteles
İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.


Hz. Ali r.a.
İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur.


M. İskender
Bilmek bir ilmektir; ilim kazak örmektir. Sen şişleri eline almazsan o sadece tüketmektir.


Abdullah Bin Mübarek
İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra mu hafaza etmek, en sonra da yaymaktır.


Mustafa Kemal Atatürk İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler
İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.


H. Ali Yücel
Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi.


Yunus Emre
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.


Ebu Yusuf
İlim öyle bir şeydir ki,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez.


Agah İzzet Yaygaç
İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır.


Hz. Muhammed a.s.
İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır.


Şeyh Sadi İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler
İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir.


Laurence Sterne
İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız.


Hz. Ali r.a.
İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder.


M. Rasim Mutlu
Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder. İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Elmalılı Hamdi Yazır
Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir? Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir.


İbn-i Mesud
İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır.


Mustafa Kemal Atatürk
Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir. İlim ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler


Şeyh Sadi
İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer.


İmam-ı Malik
İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.


Hz. Ali r.a.
İlim bahçesi, cennet bahçesidir.


Hz. Muhammed a.s.
İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır.


Cenap Şahabettin
İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim,geçmeyen para gibidir.


Edmont Goblot
Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir.


Mevlana
Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.


Yahya Bin Muaz
İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur.


Hz. Muhammed a.s.
İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.


Hz. Ali r.a.
Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments