Hür ve Bağımsızlık ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler

Albert Camus
Özgürlük ve bağımsızlık kaygısı, ancak hala umutla yaşayan bir varlıkta duyulur.

İçindekiler


Nazım Hikmet Ran
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.


Arthur Schopenhauer
İnsanlarla uğraşmada üstünlüğe ulaşmanın tek yolu onlardan bağımsız olduğunuzu göstermenizdir.


Wheatley
Hiçbirimiz başkaları ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak var olamayız.


Mustafa Kemal Atatürk
Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.


Aliya İzzetbegoviç
Yaratanın iadesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı bağımsızlık demektir.


François Rene de Chateaubriand
Hürriyet yok olunca bir memleket kalır; fakat artık bir yurt mevcut değildir.


Frederic Amiel
Tüm maddi görkem, benim için her zaman ulaşılamaz olacaktır; ama ne önemi var, lüks beni ilgilendirmiyor, benim için önemli olan tek şey bağımsızlık.


Mustafa Kemal Atatürk
Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.


Adolf Hitler
Şeref ve namusunu yitiren kavimlerse genellikle bağımsızlık ve hürriyetlerini de kaybetmeye mahkumdurlar.


Wheatley
Birçok yönetici için bağımsızlık, anarşinin bir adım öncesidir.


Mustafa Kemal Atatürk
Millettin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.


Heryo
Hür bir millet, sınırlarını pazarlık konusu yapmaz.


Jacgues Amyot
Hür insanın vücudu esir ediIebiIir; ama ruhu yakaIanamaz.


Wheatley
Birçok yönetici için bağımsızlık, anarşinin bir adım öncesidir.


Arthur Schopenhauer
İnsanIarIa uğraşmada üstünIüğe uIaşmanın tek yoIu onIardan bağımsız oIduğunuzu göstermenizdir.


Edmond Goblot
Her konuda gerçeğe ve akla uygun olarak hareket etmeyi ileri süren kişi için bağımsızIık hayattan daha değerIidir.


Wheatley
Hiçbirimiz başkaları ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak var olamayız.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments