Sözler

Gözler kalbin aynasıdır, derler. Ancak iletişimde sözler daha önemlidir. Bu nedenle içinde bulunulan bir durumu ifade etmek için anlamlı sözler tercih etmek yerinde olur. Bazen bir kişiye küstüğünüzü bu güzel sözler aracılığıyla anlatabilirsiniz. Söz söyleme sanatı, herkeste var olmayabilir. Ancak var olanlardan esinlenmek ve hazır olanları kullanmak da çoğu kişi için işe yarar. Tabi ki anonim olmayan anlamlı ifadeler için söyleyenin belirtilmesi önem taşır. Herkes şiir yazamaz, ama bir şairin şiirin sevgiliye okuyabilir. Bu yolla karşısındakini etkileyebilir. İşte söz de şiir gibi etkileyici ve doğru vurgu ile çok etkili bir iletişim aracıdır. Bu nedenle doğru kelimeleri seçmek, konuşmada ve yazışmada herkesi için son derece önemlidir.