Temizlik ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1

Temizlik ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler 1

İçindekiler

 

Hz. Ayşe r.a.
MüslümanIık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizleniniz. Zira cennete temizler girer.


Hz. Ali r.a.
Temizlik ve yoksulluk, kötülük yaptıran zenginlikten daha hayırlıdır.


Hacı Bektaş-ı VeIi
Kendini temizlemeyen, başkasını temizIeyemez.


Cenah Sahabettin
Temiz ve düzgün bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur.


Ebuşşeyh
Yemekten önce ve sonra el yıkamak, zenginliğe yoI açar, fakirliği giderir.

Temizlik ile ilgili


G. Hauptmann
Kirletmemek, temizlemekten daha ucuzdur.


Hz. Mevlana
Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kalbe temizlik getirir.

Temizlik ile ilgili


Ebu Ubeyde
Nice kimseIer vardır ki; elbisesini tertemiz tutar da, dinini kirlendirmekten çekinmez.


Said-i Nursî
Üstü başı temiz fakat ahlakı kirIi oIan kişinin cehennem kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur.


Şems-i Tebrizi
Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen de ziyana uğramıştır.


Goethe
Herkes kendi kapısının önünü süpürsün; bütün sokaklar temiz olacaktır.


İmam-ı Rabbani
Lâ süpürgesi ile yolu temizlemezsen, illahlah sarayına varamazsın.


Cenap Şahabettin
En sevimsiz faaliyet, başkasının pisIiğini temizlemektir.


Eyyüp Sabri Osmanoğlu
Beden temizliği nezaket, ruh temizliği zarafet sebebidir.


Hz. Mevlana
Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut.


Konfücyus
Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunun damındaki karlardan yakınmayınız.


Türk Atasözü
Vücudunu kirden, ağzını küfürden, kalbini kibirden koru.


G. B. Shaw
Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak oIan pencere sizlersiniz.


Muallim Naci
Su her şeyi temizler; ama yüz karasını temizleyemez.


Konfücyus
Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz oIur.


John WesIey
Bu bir günah değil, bir ödevdir. Temizlik, Tanrısallığın hemen arkasından gelir.


Cervantes
Yıkayınca bak nasıl her şey çıkar.


P. Syrus
Allah, dolu ellere değil, temiz ellere bakar.


Sühreverdi
Maddî temizlik, vasıta ve imkan; ruh temizliği ise iman ve şuur nasibesidir.


Guenonn
Kirli bir ortamda temiz bir iş yapamazsınız. Önce orayı temizlemek gerekir.


Hz. Mevlana
Pisler pisliklerini yaparlar ama sular da temizlemeye çalışır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Temizlik

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments