Güzel SözlerÜnlü Sözleri

Tarihe damga vurmuş büyük Komutanlar’dan Güzel Sözler

Tarihe damga vurmuş büyük Komutanlar’dan Güzel Sözler


Yıldırım Bayezid
Yenileceğinden Korkan, Daima Yenilir!


Platon
Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.


Selahaddin Eyyubi
Kudüs İşgal Altındayken Ben Nasıl Gülebilirim?


Büyük İskender
Başkalarından iktidar ve mülk bakımından üstün olacağıma bilgi bakımından üstün olmayı tercih ederim.


2. Abdülhamid Han
Hak Arayan Varsa Hakkını Verin. Baş Kaldıran Varsa Başını Kesin!


Atatürk
Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.


Lenin
Bir toplumu tahrip etmenin en etkili yolu,o toplumun parasını tahrip etmektir.


Sultan Alparslan
Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zîrâ bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gâzîyim.


Büyük İskender
Korkunu fethet; sana söz veriyorum dünyayı fethedeceksin.


Yavuz Sultan Selim
Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.


Fatih Sultan Mehmet
Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım.


Platon
Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.


Gazi Osman Paşa
Askerlikten anlayanlar iyi bilirler ki bir ordunun zafer kazanması için sadece asker ve silah yeterli değildir. Dünya askerlik tarihindeki en önemli örnekler de görüldüğü gibi büyük askeri zaferler ancak büyük komutanlarla kazanılır.


Atatürk
Biz TürkIer, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istikIaIe timsaI oImuş bir milletiz.


Napolyon
Zafer, savaşta kovalayan aşkta ise kaçan erkeğindir.


2. Mahmut
Kılıç Kınından Çıkmadıkça İt Sürüsü Dağılmaz!


Winston Churchill
İtfaiye ile ateş arasında tarafsız kalamam!


Tarık Bin Ziyad
Arkanızda Düşman Gibi Bir Deniz, Önünüzde Deniz Gibi Bir Düşman! Nereye Kacacaksınız?


2. Abdülhamid Han
Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.


Atatürk
Ben Size Taarruz Etmeyi Değil, Ölmeyi Emrediyorum!


2. Abdülhamid Han
Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!


Fatih Sultan Mehmet Han
Bizim Gücümüzün Ulaştığı Yere Sizin Hayalleriniz Bile Ulaşamaz!


Kanuni Sultan Süleyman
Halk İçinde Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi, Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi!


Atatürk
Ya istiklal, ya ölüm!


Yavuz Sultan Selim Han
Devletleri Yıkan Tüm Hatanın Altında, Nice Gururun Gafleti Yatar.


Napolyon Bonapart
Bana Türklerden Kurulu Bir Ordu Verin Dünyayı Rehin Alayım!


2. Abdülhamid Han
Bir Karış Dahi Olsa Vatan Toprağını Satmam, Zira Bu Vatan Bana Değil Milletime Aittir. Milletim de Bu Toprakları Ancak Aldığı Fiyata Verir. Bu Topraklar Kanla Alınmıştır, Kanla Verilir!


Osman Gazi
Bir Yeri Elde Tutmak, O Yeri Fethetmekten Daha Zordur!


Orhan Gazi
Adaletin En Kötüsü Geç Tecelli Edenidir. Sonunda Adalet Tecelli Etse de, Geciken Adalet Zulümdür!


Atatürk
Sizin Gibi Komutanları, Subayları, Er ve Erbaşları Olan Bir Milletin Yabancı Eller Altında Köle Olması Mümkün Değildir!


Fatih Sultan Mehmet
Şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

Related Posts

1 of 87
Leave Comment