Spor ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler

Türk miIIeti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başIayan köy çocukIarını biIe harman yerIerinde güreşirIerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yaInız Türk erkekIer değiIdir; Türk kadını da bu işi biIir. EfIatun Hareket eksikIiği her insanda iyi kondisyonu yok eder, hareket ve metedoIojik fizikseI egzersiz ise onu korur ve sürdürebiImesini sağIar. Bir miIIetin sporda …

Spor ile ilgili söylenmiş Güzel Sözler Devam Oku »