İsraf İle İlgili Sözler 1

İsraf İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: İsraf İle İlgili Sözler Kısa, İsraf İle İlgili Özlü Sözler, İsraf İle İlgili Güzel Sözler, İsraf İle İlgili Yazılar, İsraf İle İlgili Atasözleri Kısa, İsraf İle İlgili Hadisler

Her kelimeye her anlama söz hazır ettiğimiz bu güzel sözler sitesinde şimdi de sizler için israf ve tutumlu olmak ile ilgili güzel ve anlamlı sözler hazır ettik. Bu israf sözlerini kısa mesajla yollayın ya da sosyal medyadan face ya da twitterdan paylaşın.

Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A’râf Suresi 7/31

Dokunabildiğiniz tüm parayı biriktirin. Benjamin Franklin

İktisat az şeyi çoğaltır israf çok şeyi azaltır. Hz. Ali

İsraf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Kur’an-ı Kerim

Kişinin dostu iktisadı düşmanı da israfıdır. Hukemâ

Herkese israf olarak canının her istediğini yemesi yeter! Hz. Ömer

İktisat eden zenginleşir israf eden fakirleşir. Bezzar

Giderini kazanç ve gelirine uyduran kimse muhtaç olmaz. İzzet Molla

İsraf sefahetin sefahet sefaletin kapısıdır. Said-i Nursî

Bir ırmaktan abdest alırken bile suyu israf etmeyiniz. Hz. Muhammed

İsraf etmede hayır hayırda israf olmaz. İmam-ı Azam

İnsana nefsinin her istediğini alıp yemesi israf yönünden kafidir. Hz. Ebubekir

Ülkeleri iflasa sürükleyen amillerin başında israf gelir. ll. Abdülhamid

Bir ulus ne kadar düşmüşse süslü ve gösterişli şeylerle o kadar savurgandır. Adolf Loon İsraf İle İlgili Sözler

Cimrilik aşırı zayıflık israfçılık aşırı şişmanlık gibidir. Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Bir kaç güne yetecek bir rızkı bir günde harcayan hâne halkına ben buğz ederim. Hz. Ömer

Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A’râf Suresi 7/31

Küçük harcamalardan sakının ufak bir delik koskoca gemiyi batırmaya yeter. Benjamin Franklin

Parana şefkat eyle malına acı telef etme ki ayıptan ve borçtan kurtulasın. Ebu’l Fethi’l-Büstî

Çünkü saçıp-savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır şeytan ise Rabbine karşı nankördür. İsra Suresi / 27

Akrabaya hakkını ver yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma. İsra Suresi / 26

Bir ulus ne kadar derin bir iktisadî bunalım içinde ise ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır. A. Lous

Müsriflikten kurtulmanın tek çaresi masrafları kısarak kendi kendinize borç vermektir. Socrates

Kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satarsın. Benjamin Franklin

Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Kur’an-ı Kerim İsraf İle İlgili Sözler

Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar ikisi arasında orta bir yoldur. Furkan Suresi / 67

Bugünün centilmeni bol parası bulunduğu için paralı her budalanın yaptığını yapar üretmeden tüketir. Bernard Shaw

Ey Ademoğulları her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin için ve israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez. Araf Suresi / 31

İSRAF İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

İsraf İle İlgili Sözler

Herkese, israf oIarak canının her istediğini yemesi yeter! Hz. Ömer DokunabiIdiğiniz tüm parayı biriktirin. Benjamin FrankIin İsraf sefahetin, sefahet sefaIetin kapısıdır. Said-i Nursî CimriIik, aşırı zayıfIık, israfçıIık aşırı şişmanIık gibidir. Eyyüp Sabri OsmanoğIu Bir ırmaktan abdest aIırken biIe, suyu israf etmeyiniz. Hz. Muhammed ÜIkeIeri ifIasa sürükIeyen amiIIerin başında, israf geIir. II. AbdüIhamid İktisat, az şeyi çoğaItır, israf, çok şeyi azaItır. Hz. AIi TutumIu oIan, muhtaç oImaz. Hz. Muhammed Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da israfıdır. Hukemâ Giderini, kazanç ve sozadresi.com geIirine uyduran kimse muhtaç oImaz. İzzet MoIIa İnsan nefsinin her istediğini aIıp yemek israf yönünden kâfidir. Hz. Ebu Bekir İktisat eden zenginIeşir, israf eden fakirIeşir. Bezzar İnsana nefsinin her istediğini aIıp yemesi, israf yönünden kafidir. Hz. Ebubekir

İsraf İle İlgili Sözler

https://tr.wikishia.net/view/%C4%B0sraf

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments